Na Defensie werken als zorgbegeleider

's Heeren Loo heeft veel vacatures en het is moeilijk om die te vervullen. Voor de toekomst wordt het krijgen van personeel de grootste uitdaging van de zorg. Daarom gaan wij ons ook richten op het binnenhalen van zij-instromers. Met Defensie ondertekenden we vandaag een convenant.

Samenwerken met Defensie

Medewerkers van Defensie die binnen 3 jaar contractueel gaan uitstromen, krijgen de mogelijkheid om stage te gaan lopen bij ’s Heeren Loo. Het uiteindelijke doel is om na de uitstroom bij Defensie bij ons in dienst te komen. Door deze samenwerking verwachten wij goed gekwalificeerde medewerkers in de zorg te krijgen. Dit is de eerste organisatie waarmee we samenwerken op het gebied van uit- en zij-instroom. We hopen in de toekomst meer van dit soort samenwerkingen te initiëren.

Durven investeren in zij-instromers

Begeleiders moeten goed in een team kunnen werken, flexibel zijn, goed kunnen zorgen voor een interventie en van aanpakken weten. Dit zijn competenties die bij de medewerkers van Defensie in de genen zit. Daarnaast hebben deze medewerkers een werkhouding die goed aansluit bij de kernwaarden van ’s Heeren Loo. Ze zijn in staat leiding te geven en te ontvangen, zijn goed in samenwerken, hebben passie voor het werk wat ze doen en ze zijn bereid om zich te ontwikkelen. Ellen Boonen, directeur HRM bij ’s Heeren Loo: ‘In mijn ideale wereld bestaat er geen werkloosheid. Iedereen die wil en kan werken moet ook kunnen werken.  De competenties en kijkrichting van de mensen van Defensie “Wij zijn er voor het vaderland” komen overeen met die van onze medewerkers “Wij zijn er voor de cliënt”. Dat betekent dat wij ons als organisatie moeten opstellen als BV Nederland; als één organisatie minder personeel nodig heeft neemt een andere organisatie het personeel over. We moeten durven investeren in zij-instromers. En dat is precies wat we nu samen met Defensie doen.’

Stage

De medewerkers volgen de opleiding via Defensie en lopen stage bij ’s Heeren Loo. Na het behalen van het diploma kunnen de medewerkers hun loopbaan voortzetten bij ’s Heeren Loo. Gedurende de stageperiode blijven de medewerkers in dienst van Defensie en behoudt Defensie haar trekkingsrecht; de medewerkers kunnen worden oproepen voor oefeningen, uitzending of voor inzet bij rampen en calamiteiten. Uitgangspunt is wel dat in het laatste jaar bij Defensie de medewerker maximaal de tijd krijgt om zich voor te bereiden op zijn of haar toekomst.

Gerelateerde items

Terug naar boven