Nieuw bestemmingsplan Het Westerhonk en woongebied Polanen

Samen met gemeente Westland heeft ’s Heeren Loo gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het woonzorgpark Het Westerhonk en woongebied Polanen. Dit is opgesteld onder andere omdat het huidige bestemmingsplan geen mogelijkheden biedt voor nieuwe woon- en dagbestedingsgebouwen na sloop. Ook was het voorgaande plan sterk gericht op extra particuliere woningbouw, maar dat is onder andere door een gewijzigd overheidsbeleid van de baan. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt nu ter inzage voor inspraak; de planning is dat het eind 2021 vastgesteld zou kunnen worden.

Het huidige bestemmingsplan is opgesteld ten tijde van het overheidsbeleid omtrent ‘omgekeerde integratie’ wat betekent dat bewoners van zorgwoningen en particuliere woningen zij aan zij in eenzelfde wijk leven. Inmiddels is dit beleid gewijzigd en heeft’s Heeren Loo haar visie op gebruik en kwaliteit van woonzorgparken aangepast. Woonzorgparken zijn waardevol en hard nodig om de nog steeds toenemende zwaardere zorg te kunnen blijven bieden. Ook locatie Het Westerhonk wil kwalitatief hoogwaardige zorg blijven leveren. Het woonzorgpark in Monster is ontstaan in 1966, zodat veel gebouwen zijn gebouwd in de jaren ‘70 en toe zijn aan vervanging.

Gebiedsvisie basis voor nieuw bestemmingsplan
Een gebiedsvisie van de hand van Mosaiek is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Hierin wordt onder andere de versterking van de functionele driedeling in het gebied beoogd. Deze driedeling bestaat uit (1) een waterrijk gemengd woongebied, (2) een centrale duin-/parkzone met dagbesteding, educatie, recreatie en ontmoeting en (3) een bosrijk rustiger woonzorggebied.

De belangrijkste onderwerpen uit de gebiedsvisie en het nieuwe bestemmingsplan zijn:

  • Vervanging van oude gebouwen is mogelijk waarbij zoveel mogelijk wordt teruggebouwd op bestaande gebouwlocaties.
  • Kleine marge opgenomen voor lichte groei door toename complexe zorg.
  • Geen extra woningen voor particulieren.
  • Bestaande particuliere woningen blijven ongewijzigd.
  • Het creëren van een centrale ontmoetingsplek in de vorm van een plein met bebouwing rondom.
  • Verbeteren van de wegenstructuur.
  • Meer water, ook met het oog op de ecologische kwaliteit.

Op dit moment is het voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. De indicatieve planning is dat bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2021 wordt vastgesteld.

Gerelateerde items

Terug naar boven