Zorgvisie: onderzoek naar dilemma’s bij grote zorginstellingen

De zorgsector is volop in ontwikkeling en dit vraagt steeds meer van bestuurders, managers en professionals. De maatschappelijke opgave is hoe de zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te laten zijn. Dit terwijl de zorgvraag groot is, de verantwoordingsdruk hoog en de middelen en mensen beperkt zijn. Dit geeft aan dat het besturen van zorginstellingen de afgelopen jaren steeds complexer is geworden.


Ilja Ezinga, plaatsvervangend directeur en programmamanager Gelderland Midden bij ’s Heeren Loo, heeft onderzoek gedaan tegen welke dilemma’s grote instellingen aanlopen. Samen met CFO Ernst Klunder heeft hij daarover uitgebreid gesproken met Zorgvisie. Hun verhaal komt in drie delen op de website van Zorgvisie. In augustus verschijnt het verhaal ook in gedrukte vorm.

Gerelateerde items

Terug naar boven