Onderzoek naar effect van de leefomgeving op cliënten

Hoe creëer je een leefomgeving die positief bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er wonen en werken? Om hier onderzoek naar te doen is ’s Heeren Loo met twee andere zorgorganisaties, Ipse de Bruggen en Trajectum, een samenwerking gestart. Het onderzoek richt zich op het effect van de fysieke leefomgeving op volwassenen met een verstandelijke beperking en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG) die wonen bij een zorgorganisatie.

Positieve impact

De verwachting is dat het heel bewust toepassen van bepaalde factoren in de fysieke leefomgeving een positieve impact heeft op het gedrag van cliënten en hoe ze zich voelen en op het werkplezier en veiligheidsgevoel van medewerkers. Uit het onderzoek moet blijken of dit ook klopt. De resultaten zijn belangrijke input voor het maken van woningen voor deze groep cliënten.

Meer bewustwording

Er is steeds meer bewustwording over de invloed van de fysieke omgeving. Op dit moment is daar nog nauwelijks wetenschappelijke kennis over beschikbaar. Hierdoor groeide de ambitie van de drie zorgorganisaties om te investeren in wetenschappelijk onderzoek en de opgedane kennis te delen. De bestuurders van de drie organisaties hebben gisteren de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Samen met de Hogeschool Utrecht is het programma “Onderzoek Fysieke Leefomgeving” opgesteld.