Onderzoek ‘Veilig en Sterk na seksueel trauma' gestart

Onlangs kreeg het onderzoek ‘Veilig en Sterk na seksueel trauma, PMT voor mensen met een licht verstandelijke beperking’, goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van AMC Amsterdam. Groen licht dus om van start te gaan!

Dit betekent dat 15 psychomotorisch therapeuten (PMT-ers) uit 8 regio’s van ’s Heeren Loo op zoek gaan naar cliënten die voor deze behandeling in aanmerking komen. Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die seksueel misbruik hebben meegemaakt en al op de wachtlijst van ’s Heeren Loo staan voor PMT vanwege de gevolgen van het misbruik.

Voordat zij meedoen aan het onderzoek krijgen zij uitgebreide informatie. Uiteraard beslissen ze zelf over deelname. De deelnemer kiest bij de start van de behandeling altijd een begeleider en een naaste uit, als belangrijke andere betrokkene; tijdens de behandeling én bij het onderzoek.

Reden onderzoek

Het meemaken van seksueel misbruik heeft grote impact op het functioneren, zeker bij mensen met een LVB. We weten dat het een negatieve invloed heeft op de lichaamsbeleving. Mensen die het meemaakten, hebben vaak moeite met het herkennen, interpreteren, tolereren en reguleren van lichaamssignalen. Sommigen zijn voortdurend overspoeld door alles wat ze voelen in hun lichaam. Anderen zijn juist dat gevoel van verbinding met hun eigen lichaam helemaal kwijt.

Als het contact met het lichaam verstoord raakt, ontstaan er problemen met voelen, herkennen en reguleren van emoties. Dit leidt er ook toe dat ze moeite krijgen om hun eigen behoeften en grenzen binnen sociale relaties aan te geven.

De PMT-module ‘Veilig en Sterk’ is speciaal ontwikkeld voor mensen met een LVB. Veilig en Sterk werkt aan het verbeteren van het lichaamsbewustzijn, versterken van arousal- en emotieregulatie en het uitbreiden van copingsvaardigheden.

Na positieve resultaten in een pilotonderzoek naar de haalbaarheid en de effecten van de PMT-module, doen ’s Heeren Loo, Viveon en Windesheim nu vervolgonderzoek om het inzicht in de behandelmogelijkheden van PMT bij deze doelgroep te verdiepen.

Doel van het onderzoek

Het doel is om te komen tot een goed onderzochte en toepasbare psychomotorische interventie, gericht op de gevolgen van seksueel misbruik bij mensen met een LVB. Zéker als het gaat om problemen op het gebied van lichaamsbeleving.

De verwachting is dat het bewustzijn van de lichaamssignalen verbetert en dat de deelnemers hier adequaat mee om leren gaan. De onderzoekers verwachten ook dat de deelnemers hun spanning en emoties beter kunnen reguleren en dat ze beter hun eigen wensen en grenzen kunnen aangeven.

Werkwijze

15 deelnemers met een LVB gaan meedoen aan het onderzoek, samen met hun begeleider en naaste. Voor, tijdens en na PMT vullen zij vragenlijsten in. De vragen gaan over de doelen die ze zelf willen halen bij PMT en over de klachten die ze ervaren op het gebied van spanning, omgaan met hun lichaam en het aangeven van grenzen.

Contact

Heb je een vraag over het onderzoek, neem dan contact op met Marieke Leeflang (onderzoeker) via marieke.leeflang@sheerenloo.nl.

Het onderzoek is een samenwerking tussen Viveon, Hogeschool Windesheim en ’s Heeren Loo.