"Ook in een grote groep kan je je alleen voelen"

Ervaringsdeskundigen Frank en Benjamin hebben op 28 september het manifest tegen eenzaamheid aangeboden aan Ageeth Ouwehand, lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo. Met dit manifest vragen de ervaringsdeskundigen aandacht voor eenzaamheid.

"Ook in een grote groep kan je je alleen voelen", zegt ervaringsdeskundige Benjamin. "Ik ben af en toe graag alleen, maar daarmee ben ik niet eenzaam. We moeten meer oog hebben voor elkaar zodat mensen zich niet eenzaam voelen."

Ervaringsdeskundige Frank: "Corona is niet de grote boosdoener. Ook voor die tijd waren mensen al eenzaam." "Ik ken mensen die alleen hun persoonlijk begeleider zien. Als zij dan, goed bedoeld, een kop koffie komen drinken, heeft iemand soms toch het gevoel dat iemand komt omdat het z'n werk is.", reageert Benjamin.

"Het is heel goed dat jullie hier aandacht voor vragen", zegt Ageeth Ouwehand. "Tijdens de coronapandemie hebben we denk ik allemaal ervaren hoe eenzaam we kunnen zijn. Dat geldt voor veel van onze cliënten nog sterker. We gaan er werk van maken om dat samen aan te pakken. Zodat iedereen van ons altijd het gevoel heeft mee te tellen en gezien wordt."

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem, maar ook vaak een blinde vlek. We zien het niet of denken dat het in onze omgeving er niet is. Door corona is het urgentiebesef groter geworden. ’s Heeren Loo heeft dit opgepakt als project voor sociale innovatie. Cliënten, verwanten, begeleiders en managers hebben Design Thinking ingezet. Deze methode helpt bij het op zoek gaan naar de exacte (en soms latente) behoefte van cliënten. Hiermee wordt duidelijk wat eenzaamheid echt betekent voor mensen met een verstandelijke beperking.

Van 30 september tot en met 7 oktober is het de week van de eenzaamheid. "Maar wij gaan hier elke dag aandacht aan besteden. Voor ieder van ons hoort dit bij het werk, ons leven van alle dag. Alleen al door bewustwording kunnen we veel veranderen. En met iemand een gesprek aanknopen is niet zo ingewikkeld." In het manifest staan acht thema’s waaraan ’s Heeren Loo gaat werken. Deze kunnen ook door andere organisaties worden ingezet. De twee thema’s waar het snelst de hoogste impact te behalen valt, zijn benoemd als speerpunt: impulsieve ontmoetingen en zeven dagen zinvolle dagbesteding.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben bijna geen terloopse ontmoetingen. Zij zien bijvoorbeeld zelden kinderen of jongeren en andersom. Alle contacten zijn georganiseerd er is geen ruimte voor spontaniteit. Dit leidt tot eenzaamheid. Op doordeweekse dagen hebben cliënten werk of dagbesteding, maar in het weekend is er niks. Als een berg om tegenop te zien, met als resultaat verveling en eenzaamheid. Ook verwanten, die door de weeks langskomen, geven aan in het weekend zelf leuke dingen te gaan doen.

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem en vraagt om structurele en nieuwe oplossingen. 's Heeren Loo kiest er daarom voor om op zoek te gaan naar sociaal innovatieve en creatieve ideeën.