"Op de crisisafdeling kijken we samen wat Tiffany nodig heeft om haar leven weer rustiger en veiliger te maken"

Het ging niet goed met Tiffany bij haar pleeggezin. De problemen liepen zo uit de hand dat zijzelf en de mensen in haar omgeving in gevaar kwamen. Een crisisopname bij Groot Emaus bleek de oplossing. Op de crisisgroep keken we samen met Tiffany wat zij nodig had om haar leven weer rustiger en veiliger te maken.

Tiffany is pas 15 jaar en heeft al veel meegemaakt. Ze heeft een licht verstandelijke beperking, hechtingsproblemen en is getraumatiseerd doordat ze als kind opgroeide in een gezin waar veel geweld werd gebruikt. Ze was hiervan zowel getuige als slachtoffer en ze werd door haar beide ouders verwaarloosd. “Op de crisisafdeling kijken we samen met haar wat zij nodig heeft om haar leven weer rustiger en veiliger te maken", vertelt haar begeleider. “Ze gaat bij Groot Emaus naar school en er is hier veel structuur. 

"Een crisisperiode duurt meestal 3 weken maar mocht het nodig zijn dan verlengen we met nog eens 3 weken. We werken in die tijd nauw samen met de plaatsende instantie en het gezinssysteem." 

Samen op zoek naar een passende vervolgplek

"Als de crisisperiode voorbij is kijken we samen met Tiffany wat voor haar het beste is. Kan ze terug naar het pleeggezin of een andere passende woonplek? Welke behandeling, therapie of begeleiding heeft hij/zij dan nodig? Of is het misschien beter om een tijdje in een behandelgroep te wonen? We werken samen aan een toekomst waarin Tiffany weer mee kan doen in de maatschappij. In haar eigen tempo, op haar eigen manier en binnen haar kunnen. "

Beschikbare plaatsen crisisopvang, diagnostiek en observatie

Herken jij het verhaal van Tiffany en ben je op zoek naar een (crisis)plek voor een jongere met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen? Neem dan contact op met ons zorgloket via 088-0368030 (tijdens kantooruren) of per mail via zorgloket.groot-emaus@sheerenloo.nl. Onze medewerkers Judith en Lisette bepreken graag de mogelijkheden met je. Meer informatie over orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus vind je op www.sheerenloo.nl/grootemaus.

Wij hebben regelmatig plekken beschikbaar, zowel voor crisisopname, een diagnostiek- en observatietraject, als een regulier behandeltraject voor jongeren (7-18 jaar) met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Lid VOBC

Groot Emaus is lid van Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en heeft hiervan het Keurmerk “OBC in perspectief” toegekend gekregen. Dit wil zeggen dat Groot Emaus voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het kwaliteitskader van de VOBC: “OBC in perspectief".