Posterpresentatie van Marieke Leeflang op internationaal congres

Marieke Leeflang, vaktherapeut in Noordwijk, is deze week aanwezig op het EAMHID-congres in Helsinki. Een Europees congres over de mentale gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Zij presenteert er een poster in het kader van haar promotieonderzoek. De poster gaat over de resultaten van een pilotstudie naar psychomotorische therapie voor mensen met een licht verstandelijke beperking die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

De psychomotorische interventie ‘Veilig en Sterk’ is ontwikkeld met psychomotorisch therapeuten die werken met deze doelgroep. Veilig en Sterk richt zich op het positief beïnvloeden van de lichaamsbeleving, regulatie van spanning en emotie, en leren om actief grenzen aan te geven.Het doel van de N=1 pilotstudie, is het evalueren van het effect en de kwaliteit van Veilig en Sterk. Op de poster presenteert Marieke de resultaten van 5 deelnemers die tijdens de hele behandelperiode zijn gevolgd, en bevraagd zijn op hun persoonlijke doelen en klachten.Vier van de vijf deelnemers laten een duidelijke verbetering zien in de klachten en het bereiken van de doelen; met name doelen op het gebied van lichaamsbeleving. Ook is er een positieve verandering te zien op het gebied van zelfvertrouwen en het aangeven van grenzen. De pilotstudie laat zien dat de opzet van de studie - een N=1 design met veel herhaalde metingen bij meerdere deelnemers - goed uit te voeren is in de praktijk, met meetbare positieve veranderingen voor de individuele deelnemers. Zij voelen zich veiliger in hun lijf. En dat heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en het aangeven van grenzen.


Deze pilotstudie was ondergebracht bij het Lectoraat Bewegen Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Zwolle. En was de aanleiding voor een vervolgstudie met PMT-ers van 's Heeren Loo en nog meer deelnemers. Daarbij worden ook de begeleiders en naasten bevraagd op de veranderingen die zij zien tijdens en na de behandeling. Deze studie is ook weer in samenwerking met Lectoraat Bewegen Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Zwolle en deze keer ook Viveon (academische werkplaats VU en 's Heeren Loo).

Bekijk de posterMeer informatie op de website van Windesheim en Viveon.