Praktijkgerichte opleiding Assistent Groen

Als regulier vervolgonderwijs niet lukt

De academie voor Zelfstandigheid op ’s Heeren Loo Het Westerhonk helpt leerlingen op weg als het reguliere vervolgonderwijs niet lukt. Dit geldt voor zowel bewoners op Het Westerhonk als voor thuiswonenden in de omliggende gemeenten. Trainers verzorgen trainingen en opleidingen die passen bij ieders mogelijkheden en wensen. En jobcoaches zoeken naar een geschikte stageplaats en uitstroom naar een betaalde baan, dagbesteding of vrijwilligerswerk. Eind oktober start er een nieuwe branche-opleiding Assistent Groen, waarvoor nog vier plaatsen beschikbaar zijn. Het is ontwikkeld voor studenten voor wie leren niet vanzelfsprekend is en zich verder willen ontwikkelen. Ze leren over taken in de groenvoorziening, zoals verzorging van groenvoorzieningen, onderhoud van materiaal, middelen en omgeving of transport van producten en materiaal. De opleiding bestaat uit vier blokken met elk 20 leereenheden met E-learning, fysieke trainingsbijeenkomsten in een lokaal en oefenen/toepassen in de praktijk.

Het afgelopen jaar heeft de academie voor Zelfstandigheid in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB drie nieuwe branche-opleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker. De opleiding Assistent Groen is een van deze drie nieuwe opleidingen.


Voor deze opleiding zijn nog vier plaatsen beschikbaar. Deelname voor deze opleiding is kosteloos omdat de academie voor Zelfstandigheid de subsidie van het ministerie van VWS al heeft aangevraagd. Geïnteresseerden in deze praktijkopleiding kunnen vrijblijvend contact opnemen met de academie voor Zelfstandigheid door te mailen naar academie.monster@sheerenloo.nl.

Meer informatie: www.academievoorzelfstandigheid.nl/professional/brancheopleidingen