Praktijkgestuurd leren bij 's Heeren Loo

’s Heeren Loo is op 4 september samen met de School voor Zorg en Welzijn Leiden van ROC Mondriaan gestart met praktijkgestuurd leren. 45 Studenten maakten op deze dag kennis met elkaar en de nieuwe onderwijsvorm.

Alles wat je als student leert, theorie en praktijk, sluit direct aan bij wat cliënten in de huidige maatschappij nodig hebben. Er is geen standaard lesprogramma, het onderwijs volgt het pad van de student. ’s Heeren Loo wil nieuwe medewerkers, zij-instromers maar ook jongeren, een flexibel pad naar de zorg aanbieden. Daarom is de opleiding naar het vak van begeleider zo flexibel ingericht dat elke student in kan gaan op wat direct in de praktijk wordt ervaren.

Praktijkgestuurd onderwijs, een goed idee!

Het praktijkgestuurd onderwijs biedt een leerwerktraject aan op niveau 3 of 4 in zorg en welzijn. De student heeft de regie over zijn leerroute en sluit het traject af met een diploma. Het bijzondere van deze opleiding is dat deze gezamenlijk is ontwikkeld door ’s Heeren Loo en het ROC Mondriaan.

De student bepaalt samen met de coach de leerroute en het studietempo binnen de gestelde kaders van het kwalificatiedossier. Tijdens het leertraject bespreekt en onderzoekt de student structureel zijn eigen leervraag met ondersteuning van een coach en collega’s vanuit het werkveld. Bijvoorbeeld in de zorg op woonzorgpark Het Westerhonk in Monster. De student leert zijn eigen leerplan te ontwikkelen.

Gastdocenten vanuit de praktijk geven tevens vorm aan het praktijkleren door het geven van workshops. Het onderwijs sluit aan op de werkplek van de student. Hierdoor wordt het werk mooier en de kwaliteit van zorg beter doordat de student beter leert wat het betekent om zelf de regie te voeren en regie te geven aan cliënten.

Op dit moment worden landelijk bij ’s Heeren Loo zo’n 500 studenten op deze manier opgeleid in samenwerking met diverse ROC’s.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden bellen met ROC Mondriaan Leiden, Margriet Pool 088-6662777 of met ’s Heeren Loo Lisette Peschier 06-10499852

Gerelateerde items

Terug naar boven