Reactie op uitzending Zorgwaakhond

Reactie op uitzending Zorgwaakhond

Op dinsdag 16 april is in de uitzending van het programma ‘De Zorgwaakhond’ van omroep Max aandacht besteed aan het onderwerp ‘ meerzorg’. Centrale vraag in dit programma was of de gelden voor meerzorg op de juiste wijze worden aangewend. In de uitzending werden praktijkvoorbeelden aangehaald rond cliënten van ’s Heeren Loo. Een van deze voorbeelden betrof de familie P, waarvan zoon Jerry al geruime tijd in zorg is bij ’s Heeren Loo. In deze uitzending is onder andere te zien hoe omroep Max met behulp van een verborgen camera het gelijk van de familie probeerde aan te tonen. Namens ’s Heeren Loo kwam Kees Erends, lid van de raad van bestuur, kort aan het woord in de uitzending.

Ondanks veelvuldige gesprekken met de familie P. heeft het meningsverschil uiteindelijk geleid tot verschillende formele procedures. Zo had de familie al in een eerder stadium de zaak onder de aandacht gebracht bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Deze commissie zag echter geen onzorgvuldigheid in de gehanteerde werkwijze door ’s Heeren Loo. In februari diende uiteindelijk een rechtszaak, aangespannen door de familie tegen ’s Heeren Loo. Een van de eisen in deze rechtszaak was om de eerder gedane uitspraak door de geschillencommissie van tafel te krijgen. Ook de rechter oordeelde dat ’s Heeren Loo juist heeft gehandeld. In haar vonnis kwam de rechter tot de conclusie dat ’s Heeren Loo de gelden voor meerzorg conform de regels en afspraken met onder andere het zorgkantoor op een verantwoorde wijze heeft besteed. 

In gesprek

Kees Erends, lid van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo, is tevreden over de uitspraak van de rechter, maar vindt het vooral spijtig dat het zover heeft moeten komen. Erends: ‘We betreuren het dat met deze uitzending een beeld wordt geschetst van onzorgvuldig handelen. Daarin herkennen wij ons niet. De beelden die met de verborgen camera zijn genomen zijn absoluut niet representatief voor de zorg die aan Jerry is verleend. De uitspraak van de rechter bevestigt dat ook. Wat zo jammer is is dat alle betrokkenen eigenlijk het beste voor hebben met Jerry, hun zoon. De familie wil het liefst de best mogelijke zorg voor hun kind; onze eigen mensen zetten zich iedere dag volledig in om die zorg waar te kunnen maken. In 2018 en 2019 krijgen we overigens door dit conflict met de ouders ook geen meerzorggelden meer voor Jerry, maar zetten we nog steeds wel meerzorg in. Gelukkig zijn we nog steeds in gesprek met de familie om te kijken hoe we de zorg voor Jerry ook in de toekomst kunnen realiseren. Dat is in ons aller belang. En dat kan uiteindelijk alleen door met elkaar te blijven communiceren. ’ 

Transparant

Kees Erends realiseert zich ook dat de regels en procedures rond de besteding van gelden voor meerzorg best ingewikkeld zijn. ‘Er zijn inmiddels stappen gezet om de procedures en uitleg over meerzorg te verbeteren, een punt dat ook in de rechtszitting aan de orde kwam. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we helder en transparant blijven communiceren met cliënten en verwanten. Recent hebben we in dat verband ook nog met de familie P. om de tafel gezeten om opnieuw uitleg te geven over de besteding van de gelden. Inmiddels zijn ook vanuit de VGN stappen ondernomen om sectorbreed meer helderheid te verschaffen over de besteding van gelden voor meerzorg.’

Voor meer informatie over het thema meerzorg: zie www.vgn.nl. De antwoorden op de meestgestelde vragen over meerzorg staan in de Q&A.

Meerzorg in de gehandicaptenzorg beter begrijpen

Gerelateerde items

Terug naar boven