Robert Rem, voorzitter centrale verwantendeelraad

Robert Rem is sinds 1 januari 2024 voorzitter van de verwantendeelraad van de Centrale Cliëntenraad (CCR) bij ’s Heeren Loo. Met veel plezier neemt hij het stokje over van zijn voorganger en kijkt hij uit naar een zo goed mogelijke samenwerking waarin het belang van cliënten voorop staat.

Het bijzondere is dat Robert een onafhankelijke voorzitter is. Hij is zelf geen verwant van iemand die bij ’s Heeren Loo woont. “Dat is een voordeel want ik ben niet gebonden en kan daardoor makkelijk schakelen. Vanuit mijn dagelijks werk als zelfstandig ondernemer weet ik dat het goed werkt omdat je vanuit een onafhankelijke positie je licht op andere plaatsen laat schijnen.”

Hoe is het om verwant te zijn, weet Robert wel: zijn inmiddels overleden broer Ewald had het syndroom van down en woonde in een zorg/woonlocatie van Philadelphia in IJmuiden. In die tijd kwam Robert in aanraking met medezeggenschap binnen een zorgorganisatie. “Ik werd gevraagd om voorzitter te worden van de nieuw op te richten familieraad (een soort verwantenraad). Vervolgens ben ik overgestapt naar de regionale familieraad. Vanuit die rol praatte ik met de directie over beleidsmatige zaken voor alle locaties. Na het overlijden van mijn broer was het logisch om mijn plek aan een ander te vergeven. Inmiddels was ik al acht jaar voorzitter van de stichting vrienden van Philadelphia, die zich inzet voor het in vervulling laten gaan van wensen van cliënten. Iets waar heel veel liefde in zit, maar toch miste ik de medezeggenschap. En toen zag ik meerdere keren de vacature voor voorzitter van de verwantendeelraad van ’s Heeren Loo voorbijkomen en heb ik deze kans gepakt.”

“Mijn doel is om zoveel mogelijk de cliënt aan het woord te laten en waar nodig hen te helpen om woorden te vinden. Ik wil ze echt het gevoel geven dat er iemand is die voor ze opkomt en hen ondersteunt. Ook wil ik zorgen dat medezeggenschap in heel ’s Heeren Loo een duidelijke positie krijgt door onder de aandacht te brengen wat allemaal onder medezeggenschap valt. Daarbij is het van belang om ingesleten patronen te doorbreken. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en blijven. In verbinding en harmonie. Zo heb ik het altijd gedaan en daar ligt mijn kracht.”

Gerelateerde items