Roeland Brouns: Wat betekent de Green Deal 3.0 voor de verduurzaming van zorgvastgoed?

Duurzaamheid was hét thema afgelopen vrijdag. Op het duurzaamheidscongres van Fizi (financials in de zorg) mocht ik in een werksessie laten zien waar wij als ’s Heeren Loo mee bezig zijn op het gebied van duurzaamheid en verduurzaming van onze vastgoedportefeuille. Toevallig werd op diezelfde dag de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 in Den Haag getekend. Deze is ambitieuzer en concreter dan de 2.0 versie. Met name het thema gezondheidsbevordering krijgt meer aandacht. Wat me vooral bijbleef van vrijdag: als mede-veroorzaker moeten we als sector nog veel steviger aan de bak! Ik zet voor je op een rijtje wat de Green Deal 3.0 betekent voor de verduurzaming van het zorgvastgoed.

Wat ik mooi vind is dat de eerste doelstelling uit de Green Deal ‘meer inzet op gezondheid’ is. Ons zorgvastgoed is direct verbonden aan één van de acties onder deze doelstelling, namelijk onze kennis en ervaring inzetten voor een gezonde leef- en werkomgeving. Anders gezegd: goed nadenken over de keuzes die je maakt in bijvoorbeeld inrichting, techniek of indeling van een gebouw en welke invloed dat heeft op het welbevinden van de mensen die er wonen en werken.

Qua reductie van de CO2-uitstoot is het doel in de 3.0 versie aangescherpt van 49% naar 55% minder uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Een tussendoel is om eind 2026 30% reductie te hebben gerealiseerd ten opzichte van 2018. Uiterlijk 1 juli 2023 heeft elke zorginstelling een bestuurlijk vastgestelde portefeuilleroutekaart waarin staat met welke maatregelen de doelen gehaald worden. Deze routekaart had iedere zorginstelling al moeten hebben, dus laten we deze afspraak nu wel nakomen. Een dergelijke routekaart heb je overigens niet voor de bühne maar om daadwerkelijk te kunnen sturen en waar nodig tijdig bij te sturen.

Voor de circulaire bedrijfsvoering zijn de doelen inmiddels scherp: in 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen met 50% zijn afgenomen. In 2050 zelfs met 100%. Het gaat hierbij om zoveel mogelijk hergebruik van materialen en middelen. Voor het zorgvastgoed betekent het de (bouw)materialen en bouwprocessen stevig onder de loep nemen en circulariteit onderdeel te laten zijn van de levenscyclus van gebouwen. Hiermee staan we als zorgsector pas aan het begin en dat geldt ook voor ’s Heeren Loo.

Natuurlijk is het zo dat ook de 3.0 versie nog steeds behoorlijk vrijblijvend is en je kunt je afvragen of het stevig genoeg is. Maar waar het om gaat is dat we echt zelf aan zet zijn en ons niet langer verschuilen achter discussies, hoe relevant soms ook, die afleiden van het waar het werkelijk omgaat: zorgdragen voor een leefbare aarde. Want daar hebben we er maar één van.

Roeland Brouns, directeur Vastgoed ’s Heeren Loo

Gerelateerde items