‘s Heeren Loo behaalt bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg

Alle regio’s van ’s Heeren Loo die daarvoor in aanmerking komen, zijn na de audit in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar weer met brons gecertificeerd door de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen voor het jaar 2021. Met de Milieuthermometer Zorg (MTZ) maakt een organisatie haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar.'s Heeren Loo is trots dit resultaat weer te hebben behaald.

In totaal verkregen 14 regio’s opnieuw het bronzen certificaat; de twee relatief nieuwe regio’s Zeeland en De Noorderbrug gaan mee in de nieuwe cyclus die inmiddels weer in 2022 is gestart. Met de MTZ geeft een organisatie aan zich verantwoordelijk te voelen voor maatschappelijke doelen, kwaliteit en besparing op milieugebied. Dankzij alle initiatieven en de inzet van vele medewerkers speelt ’s Heeren Loo ook op het gebied van duurzaamheid een voortrekkersrol in de Nederlandse zorgsector.

Duurzame initiatieven

De certificering van ’s Heeren Loo is het gevolg van vele verschillende acties. Zo zijn in 41 gebouwen op woonzorgparken slimme meters geplaatst. Door het maandelijkse verbruiks- en kostenoverzicht van de energieleverancier is het monitoren eenvoudiger geworden waardoor te hoog energieverbruik sneller te corrigeren is. Daarnaast koopt ’s Heeren Loo duurzame elektriciteit in rechtstreeks van de bron bij onder andere windparken en zonneparken. Met de monitor WIZZR BIZZ is de SROI-verplichting in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat ’s Heeren Loo als organisatie meer dan verplicht is aan maatschappelijke waarde toevoegt. Bijvoorbeeld door een Beleefbos te realiseren met de aanleg van een klein (rolstoeltoegankelijk) bos op een voormalig campingterrein, waarin recreatie, educatie en werkgelegenheid samenkomen en cliënten het gebied onderhouden.

Jan Fidder, voorzitter raad van bestuur: “Wij zijn trots op het resultaat van deze gezamenlijke inspanning. Het belang van een duurzaam gezonde leef- en werkomgeving wordt steeds meer ingezien, door zowel medewerkers als cliënten. Naast aandacht voor milieuaspecten, is de focus tevens op eerlijke arbeid en dagbesteding en de vitaliteit van medewerkers en cliënten komen te liggen.