’s Heeren Loo behaalt wederom bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg

Alle regio’s van ’s Heeren Loo die daarvoor in aanmerking kwamen zijn weer brons gecertificeerd door de Milieuthermometer Zorginstellingen en Ziekenhuizen. Met de Milieuthermometer Zorg maakt een instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar.

In totaal behaalden 14 regio’s weer het bronzen certificaat; de twee relatief nieuwe regio’s Zeeland en De Noorderbrug kunnen zich pas in 2021 voorbereiden op het behalen van de Milieuthermometer Zorg. De certificering stelt eisen op 16 gebieden, waaronder energie, water, bodem, lucht, afval, voeding, vervoer, vastgoed en groenbeheer. Dankzij alle initiatieven en de inzet van vele medewerkers speelt ’s Heeren Loo ook op het gebied van duurzaamheid een voortrekkersrol in de Nederlandse zorgsector.

De conclusie van het onafhankelijke auditteam van CERTI Nederland BV was dat: “’s Heeren Loo in staat is gebleken om de missie en de visie van de instelling op het gebied van duurzaamheid om te zetten in een duidelijke strategie met concrete doelstellingen die men gezamenlijk heeft gerealiseerd. Met honderden locaties verspreid over diverse regio’s in heel het land is dat geen sinecure en ook voor de komende jaren dient de ambitie hoog te blijven om de toekomstplannen te realiseren. Alleen enthousiaste en bewuste medewerkers kunnen samen dergelijke doelen realiseren en gelukkig zijn die binnen ’s Heeren Loo ruimschoots aanwezig.” 

Duurzame initiatieven 

De certificering van ’s Heeren Loo is het gevolg van vele verschillende acties. Zo vermindert de zorginstelling bijvoorbeeld de C02-uitstoot door verduurzaming van gebouwen, zijn er 8.000 zonnepanelen geplaatst en nam de organisatie direct duurzame energie af. Ook schafte ’s Heeren Loo inmiddels 3 composteermachines aan. De composteermachines verwerken gemiddeld 110 kilo Groenten-, Fruit- en Etensresten (GFE) per machine per werkdag, goed voor zo’n 16 kg compost. In de toekomst kan dit oplopen tot 275 kilo GFE-verwerking per dag. Deze machine zorgt daarnaast voor dagbesteding voor cliënten en zet een circulair proces in gang doordat de vruchtbare compost gebruik wordt op tuinen op het park en aangrenzende buurttuinen.

Jan Fidder, Raad van Bestuur: “Dit is echt een gezamenlijk inspanning. Iedereen helpt op zijn manier een handje mee. Het is mooi om te zien dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en zich in wil zetten voor een duurzaam gezonde omgeving. En dat zie ik niet alleen op gebied van milieu gebeuren. Ook op sociaal gebied zijn we duurzaam bezig.”

Gerelateerde items

Terug naar boven