's Heeren Loo en Academie voor Zelfstandigheid organiseren The Dream Challenge

Afbeelding Dream Challenge

In 2019 gaat The Dream Challenge van start waarbij vijfendertig duo's, bestaande uit jongeren met en zonder verstandelijke beperking, een paar maanden intensief met elkaar optrekken in het kader van maatschappelijke diensttijd.

Maatschappelijke impact

In die tijd gaan zij een 'challenge' aan, oftewel en uitdaging met maatschappelijke impact. Op die manier zijn ze niet alleen van betekenis voor elkaar, maar ook voor hun omgeving. De opgedane ervaring wordt omgezet in een leerlijn die jongeren van 's Heeren Loo weer kunnen volgen bij de Academie voor Zelfstandigheid. Hiermee willen we in de toekomst nog veel meer duo's inzetten voor diverse maatschappelijke uitdagingen.

Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk

Een van de doelstellingen uit het vrijwilligersbeleid is het inzetten van cliënten van ’s Heeren Loo als vrijwilliger. Daarnaast willen we ook meer jongeren aantrekken die zich vrijwillig inzetten voor cliënten. Ook zetten we in op nieuwe vormen van vrijwilligerswerk zoals maatschappelijke stage en diensttijd. Met het project The Dream Challenge slaan we drie vliegen in een klap.

Samenwerking

Het project The Dream Challenge is een samenwerking tussen 's Heeren Loo en de Academie voor Zelfstandigheid. Binnen dit project wordt nauw samengewerkt met de partners Stichting Tijd voor Actie, The Human Talent Group en het Ministerie van VWS.

Gerelateerde items

Terug naar boven