's Heeren Loo en Multiplus uit België werken samen aan kennis over mensen met EMB

Op donderdag 17 juni ondertekenden we de officiële samenwerking met Multiplus uit België. We gaan samen kennis en expertise uitwisselen en verder ontwikkelen. Deze kennis wordt onder andere door trainingen toegankelijk voor een grote groep zorgprofessionals en verwanten in Nederland en België.

Multiplus uit België is een expertisecentrum dat nauw samenwerkt met de Katholieke Universiteit Leuven. Ze geven trainingen aan zorgprofessionals en ouders van kinderen met EMB. Multiplus levert door de ontwikkeling en verspreiding van kennis en expertise een bijdrage aan de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning van personen met EMB.

Vergroten van kennis en expertise

Wij hebben onze kennis over mensen met EMB gebundeld in het expertisecentrum EMB. Het expertisecentrum EMB werkt nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio. Zij vormen de academische werkplaats EMB. De samenwerking met Multiplus vergroot onze kennis en expertise. De uitwisseling van hun trainingsaanbod en (wetenschappelijke) onderzoeken komt de zorg voor mensen met EMB in Nederland en België ten goede.

Mensen met EMB

Wij zijn er voor kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Bij mensen met EMB is er sprake van een combinatie van een zeer ernstige verstandelijke beperking én ernstige of zeer ernstige motorische beperkingen. Zij zijn veelal rolstoelgebon-den en hebben vaak bijkomende zintuiglijke problemen en andere gezondheidsproblemen zoals epilepsie, chronische luchtweginfecties, obstipatie, gastro-oesofagiale reflux ziekte en eet- en drink-problemen. Een ander specifiek kenmerk van de groep kinderen en volwassenen met EMB betreft hun non-verbale wijze van communiceren. Mensen met EMB zijn vanwege hun beperkingen 24 uur per dag, zeven dagen per week volledig afhankelijk van anderen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het expertisecentrum EMB, onze samenwerking of heb je een andere vraag? Mail dan naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.