’s Heeren Loo en Staatsbosbeheer gaan samenwerken

Mensen van 's Heeren Loo en Staatsbosheer

Steeds meer mensen met (lichte) verstandelijke beperkingen willen graag wonen en werken in kleinschalige gemeenschappen. Om de wachtlijst terug te brengen streeft 's Heeren loo ernaar het aantal werk-woongemeenschappen in Nederland uit te breiden. Samen met Staatsbosbeheer (SBB) starten we nu onder de noemer ‘Zorg in de natuur’ kleinschalige gemeenschappen in de natuur. 

Zorg in de natuur

Daarnaast willen we kijken naar mogelijkheden om de huidige samenwerking op het gebied van dagbesteding verder uit te breiden en op meer plekken in het land aan te bieden. Op 13 februari ondertekenden Jan Fidder, voorzitter van de RvB en directeur Sylvo Thijsen van SBB een intentieverklaring om de samenwerking te bekrachtigen. Nog dit jaar zullen we starten met een tweetal pilots. Uiteindelijk worden meerdere werk-woongemeenschappen gerealiseerd.

Veilig en uitdagend

's Heeren Loo streeft ernaar om mensen met een intensieve zorgvraag een plek te geven die zo dicht mogelijk aansluit bij het gewone leven. Een plek die aansluit bij de motivatie en behoefte van de mensen die er komen te wonen. In de werk-woongemeenschappen wordt wonen, werken en vrije tijd geboden in een omgeving die veilig, betekenisvol en uitdagend is. Staatsbosbeheer wil de maatschappelijke betrokkenheid van mensen vergroten. Bijvoorbeeld door met de inzet van zijn natuurterreinen gericht bij te dragen aan maatschappelijke doelen, zoals het versterken van regionale economie en sociale cohesie. 

Gunstig effect 

Dat gebeurt door sociale, educatieve en zorgfuncties te betrekken bij het dagelijks beheer. Want steeds meer onderzoek wijst uit dat de natuur een gunstig effect heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen. De natuur biedt een prikkelarme omgeving en het stimuleert tot bewegen en tot sociaal contact, juist ook voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Gerelateerde items

Terug naar boven