’s Heeren Loo Groot Emaus start nieuwe behandelgroep in Soest voor 8 tot 12-jarigen

Aan de Hellingweg in Soest wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen die niet meer thuis kunnen wonen. Groot Emaus biedt ze veiligheid en structuur en specialistische behandeling in een behandelgroep. Het uiteindelijke doel is altijd weer thuis, of begeleid te wonen. Voorheen waren de cliënten tussen de 12 en 23 jaar maar omdat kinderen op steeds jongere leeftijd behoefte hebben aan de specialistische hulp die Groot Emaus biedt, startte zij onlangs een behandelgroep voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Voor iedereen kan het leven soms onoverzichtelijk zijn. Dat geldt extra voor jongeren met een licht verstandelijk beperking (IQ tussen 50 en 85) en ingewikkelde (gedrags)problemen. “Veel van deze jongeren ontwikkelen daardoor ernstige gedragsproblemen, bijvoorbeeld doordat ze te maken hebben gehad met geweld, verwaarlozing of mishandeling”, vertelt Rik Doljé, manager zorg bij ’s Heeren Loo Groot Emaus locatie Soest. “YePH, het samenwerkingsverband tussen Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo en dé expert op het gebied van specialistische jeugdzorg in Midden-Nederland, signaleerde dat deze problemen op steeds jongere leeftijd ontstaan. We hebben daarom besloten om een aparte behandelgroep te openen voor kinderen van 8-12 jaar oud met een licht verstandelijke beperking. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als deze kinderen thuis behandeling kunnen krijgen maar soms gaat dat echt niet meer en komen ze bij ons terecht. In deze groep wonen maximaal 6 in plaats van 8 jongeren in één woning.” 

Samenwerking met de Kolibrie en De Lasenberg 

Een aantal kinderen van de nieuwe behandelgroep van Groot Emaus gaat naar de Kolibrie, een OZA (onderwijszorgarrangement, cluster 4) voor leerlingen die uitvallen binnen het reguliere speciale onderwijs. De Kolibrie is voor velen een laatste mogelijkheid om überhaupt nog naar school te kunnen gaan en is op dezelfde locatie gevestigd als Groot Emaus. “We zijn hier erg blij mee”, vertelt Rik. “Want zo kunnen we heel efficiënt samenwerken aan hetzelfde op maat gemaakte behandelplan voor elke kind”. De jongeren van 12 jaar en ouder gaan naar De Lasenberg, één van de ’s Heeren Loo scholen voor speciaal onderwijs, die ook op de locatie gevestigd is.  

Drie milieus behandelcentrum 

Naast de behandeling op de woongroep en op school leren alle jongeren bij Groot Emaus hun vrije tijd in te richten en op een goede manier te besteden. “Zo werken we op drie verschillende vlakken aan de behandeling. Daarom wordt Groot Emaus een ‘drie-milieus behandelcentrum’ genoemd", aldus manager Rik.  

Toekomstperspectief als doel 

De jongeren verblijven tijdens hun behandeling altijd tijdelijk bij Groot Emaus, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Het uiteindelijke doel is ze toekomstperspectief bieden zodat ze zo goed mogelijk kunnen meedraaien in de maatschappij. “Wij helpen ze door ze een veilige omgeving te bieden en uit te gaan van wat een jongere kan en nodig heeft. Zo helpen we hun ontwikkeling weer op gang”, vervolgt Rik. “En we leren ze belangrijke vaardigheden aan die ze helpen bij de ontwikkeling van ander gedrag. Bijvoorbeeld hoe ze beter om kunnen gaan met lastige situaties.” 

Diverse vormen van diagnostiek  

Naast de groepsbehandeling biedt Groot Emaus verschillende vormen van individuele diagnostiek en behandeling. En onlangs ontwikkelde het behandelcentrum nog een nieuwe vorm van behandeling voor hun doelgroep: Kortdurende Intensieve Traumabehandeling (KIT). Hoewel deze vorm van behandeling plaatsvindt in Ermelo, de andere locatie van Groot Emaus, kunnen jongeren uit Soest hier ook voor in aanmerking komen en meedoen.  

Kortdurende Intensieve Traumabehandeling

“Veel jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen die bij ’s Heeren Loo Groot Emaus verblijven hebben een hechtingsstoornis en trauma’s”, vertelt Kim Visser. Kim is GZ-psycholoog en EMDR-therapeute bij ’s Heeren Loo Groot Emaus. “Daarom zette Advisium, het expertisecentrum van ’s Heeren Loo, voor de jongeren van Groot Emaus KIT op. KIT is een intensieve behandeling waarin jongeren met een licht verstandelijke beperking en complexe trauma’s twee weken lang vier dagen per week aan hun trauma’s werken. Ze leren wat een trauma met je doet en hoe de behandeling werkt (psycho-educatie), verwerken hun trauma’s met behulp van EMDR en exposure therapie en sporten tussendoor intensief om het brein in beweging te zetten en het hoofd leeg te maken. Hoewel deze vorm van behandeling binnen 's Heeren Loo bij deze doelgroep nog in de kinderschoenen staat, bleek hij bij de eerste twee pilots al enorm effectief”, aldus Kim. 

Vacatures nieuwe behandelgroep 

Werken op de nieuwe behandelgroep is specialistisch werk. De meeste kinderen functioneren sociaal emotioneel op lager niveau. Daarnaast hebben ze last van hechtingsproblematiek en onverwerkte trauma’s. Ze hebben een extreme begeleidingsbehoefte en veel nabijheid nodig. Hun begeleiders moeten veel kunnen signaleren en de-escaleren. Groot Emaus zou graag het team nog iets uitbreiden en is op zoek naar ervaren begeleiders op dit vlak. “We zoeken mensen die de vraag achter het gedrag willen en kunnen zien en begrijpen en hier ook naar handelen. Het is mooi werk in een team dat nauw samenwerkt.” 

Meer informatie over vacatures of vrijwilliger worden 

Bekijk hier onze vacatures. Heb je interesse? Dan kun je altijd bellen of appen met Astrid Peters, recruiter van Groot Emaus (06 - 29 03 04 85), ook voor open sollicitaties. Ook zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers voor onze jongeren. Hierover is meer te vinden op sheerenloo.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk.