’s Heeren Loo helemaal brons gecertificeerd door Milieuthermometer Zorg

Trots zij we op het bronzen certificaat van het keurmerk Milieuthermometer Zorg (MTZ). Voor het eerst zijn alle 16 regio’s gecertificeerd; ook de twee relatief nieuwe regio’s Zeeland en De Noorderbrug. Een officieel teken dat we als grote zorgorganisatie voldoen aan de bronzen milieueisen van de MTZ op zestien gebieden, waaronder energie, water, bodem, lucht, afval, voeding, vervoer, vastgoed en groenbeheer.

Programmamanager Duurzaam Ondernemen Jan Peter Niezink: “Daar hebben we met zijn allen hard voor gewerkt. Onder andere op beleidsniveau door het vaststellen van de groenvisie "Natuur voor jou" voor de 450 ha aan woonzorgparken. Daarin besteden we aandacht aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en behandeling in het groen. Ook hebben we een concept Ecostraten voor de woonzorgparken ontwikkeld en 8868 afvalscheidingsbakken geplaatst om de hoeveelheid restafval sterk terug te dringen.”

Participatie cliënten

Cliënten doen tijdens hun dagbesteding een groot deel van de werkzaamheden bij het groenbeheer en de afvalverwerking. De ‘Doe Groen & Blijf Fit kalender’ op de locaties besteedt elke maand aandacht aan een onderwerp rond duurzaamheid en gezondheid. Zo werken cliënten en medewerkers samen aan een duurzaam gezonde organisatie.

Energiegebruik terugdringen

Het energiegebruik dringen we terug met het plaatsen van honderden zonnepanelen, het bouwen met duurzame materialen en goede isolatie. In de gebouwen gaat de thermostaat een graadje lager en leren cliënten hoe zijn energiebewust kunnen leven.

Op naar zilver

Jan Peter: “Door gezamenlijke inspanning hebben we deze certificering behaald. Het certificaat is drie jaar geldig. Bij de jaarlijkse controle moet blijken of ’s Heeren Loo blijvend voldoet aan de gestelde eisen. En we gaan verder. We willen namelijk in 2025 het zilveren certificaat behalen. We inventariseren nu wat daarvoor nodig is. Daarbij gebruiken we de Corperate Sustainability Reporting Directive (CSRD) om toe te werken naar een duurzame integrale bedrijfsvoering."

Lees meer over duurzaamheid bij ’s Heeren Loo
.