’s Heeren Loo helpt Arduin: toekomst lijkt zeker door continuïteitsplan

vlag van Arduin

Arduin kreeg dinsdag 29 januari de definitieve instemming voor haar plan voor de toekomst, het zogeheten ‘continuïteitsplan’. ‘s Heeren Loo ondersteunde de Zeeuwse zorgorganisatie Arduin de afgelopen weken al op een aantal onderdelen. Zo kon Arduin orde op zaken stellen en een plan maken voor goede zorg voor cliënten in Zeeland. Inmiddels hebben alle betrokken partijen het plan omarmd. Bij de gesprekken hierover waren onder meer het Ministerie van VWS, zorgkantoor CZ, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie gezondheidszorg en 's Heeren Loo intensief betrokken. De komende maanden bereiden we een bestuurlijke fusie tussen Arduin en 's Heeren Loo voor.

Kwaliteit van zorg

's Heeren Loo bracht de afgelopen weken op meerdere terreinen een advies uit over de te nemen maatregelen binnen Arduin. We keken onder andere naar de kwaliteit van de zorg, investering in medewerkers en fundamentele aanpassingen in de huisvesting van cliënten. Die samenwerking is goed bevallen, aldus Kees Erends, lid van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo. ‘We blijven onze kennis inzetten voor alle cliënten van Arduin. En dat doen we ook op het gebied van vastgoed en financiën.’

Zeeuwse regio

’s Heeren Loo zal Arduin ook de komende maanden blijven ondersteunen. Het is de bedoeling om Arduin straks over te nemen als de nieuwe Zeeuwse regio van 's Heeren Loo. Maar hiervoor zullen we nog wel een aantal formele stappen moeten nemen. De beide cliënten- en ondernemingsraden moeten nog toestemming verlenen. Datzelfde geldt voor de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt. Kees Erends ziet dit alles met vertrouwen tegemoet: ‘Met dit plan wordt niet alleen zorg voor de 500 cliënten en de werkgelegenheid van de circa 900 medewerkers gewaarborgd. We zijn met onze regionale structuur in staat om bij Arduin straks de Zeeuwse cultuur, identiteit en regionale focus te behouden.’

Kwaliteit van de zorg

Arduin kan zich nu volledig gaan richten op de realisatie van het continuïteitsplan en het op orde brengen van de kwaliteit van de zorg. De zorg kwam onder andere onder druk te staan vanwege de ruim 150 locaties waar de cliënten van Arduin nu nog wonen. Door deze spreiding en de toegenomen complexe zorgvragen is die kwaliteit behoorlijk onder druk komen te staan. Ook was de exploitatie niet langer betaalbaar. In het nieuwe plan kiest Arduin voor meerdere nieuwe woningen bij elkaar. Zo gaat er aanzienlijk meer geld naar de zorg. Dat betekent ook dat er meer begeleiding mogelijk is voor een zinvolle dagbesteding voor de cliënten. Medewerkers kunnen hun werk beter inroosteren. Bovendien worden nachtzorg, veiligheid en nabijheid er beter door.

Gerelateerde items

Terug naar boven