’s Heeren Loo maakt duurzaamheidsbelofte waar

's Heeren Loo heeft het thema duurzaamheid opgenomen als één van de drie beloftes die het doet: een goed leven, mooi werk en een duurzaam gezonde organisatie. Op 4 maart ging de organisatie onder leiding van Ruud Veltenaar, Tedx speaker en filosoof, samen met medewerkers en cliënten in gesprek. Ook kreeg ’s Heeren Loo die dag het bronzen certificaat Milieuthermometer zorg van het Milieuplatform Zorgsector uitgereikt.

Mooie voorbeelden

Ruud Veltenaar nam ’s Heeren Loo mee in zijn toekomstvisie: “Once upon a future”. Deze visie ziet er heel mooi en haalbaar uit en wordt concreet gemaakt in speerpunten zoals duurzame gebouwen en woningen, betekenisvol werk, duurzame mobiliteit, fitte en blije medewerkers. Zo maakt de organisatie zich klaar om de komende jaren te werken aan een positieve impact.

Jan Fidder, voorzitter RvB: "Uiteindelijk gaat duurzaamheid over onze gedachtes en gedrag. Juist omdat we zo’n grote organisatie zijn, kunnen we veel doen en grote impact hebben. Kijk naar het totaal van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. We praten dan over 35.000 mensen. Als je daar de familieleden bijtelt kom je op een bereik van ruim 100.000 mensen. Ieder individu van deze 100.000 mensen kan iets doen. Als we allemaal iets onze houding en gedrag aanpassen, leidt dat tot veel verandering. En bovendien, goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom vinden we dit soort inspiratiedagen zo belangrijk!”

Duurzaam ondernemen

’s Heeren Loo heeft afgelopen jaren niet stilgezeten op het gebied van duurzaam ondernemen. Waarbij we niet alleen naar de groene kant maar ook naar de sociale kant van duurzaam ondernemen kijken. Bijvoorbeeld met de Academie voor Zelfstandigheid die mensen de gelegenheid geeft om zelfstandiger te worden op woon- en/of werkgebied. Of een recycleatelier waar cliënten werken en een positieve bijdrage leveren aan het milieu, maar waar vooral ook cliënten en medewerkers mooi werk hebben.

Bronzen certificaat

Het Milieuplatform Zorgsector overhandigde het bronzen certificaat als waardering voor al het harde werken aan de milieuthermometer Zorg. Tot slot werd de Deal Duurzaam ondernemen ondertekend door de Raad van Bestuur en alle regio- en concerndirecteuren van ’s Heeren Loo. Dit is een meerjarenprogramma van de organisatie waar de thema’s in zijn opgenomen waar ’s Heeren Loo de komende jaren aan gaat werken. De thema’s uit de Green Deal voor de Zorg zijn hierin verwerkt, aangevuld met thema’s die medewerkers en cliënten belangrijk vinden.

Gerelateerde items

Terug naar boven