's Heeren Loo ondertekent Green Deal

Client Stefan verwerkt afval op een duurzame manier

Vandaag, woensdag 10 oktober is het 'de dag van de duurzaamheid'. Vandaag is ’s Heeren Loo één van de ondertekenaars van de ‘Green Deal’. Dit is een belangrijke overeenkomst. Er staat in hoe Nederlandse zorgorganisaties en het Ministerie van VWS de landelijke afspraken over ons klimaat gaan nakomen.

Klimaatdoelstellingen

Jan Fidder, lid Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo en ambassadeur van de Green Deal: “Als organisatie geloven we dat een duurzame samenleving de aarde niet slechter achterlaat voor volgende generaties. Juist vanuit het belang van continuïteit van de zorg voor onze veelal kwetsbare cliënten, hebben wij de plicht om ’s Heeren Loo duurzaam gezond te houden.

Binnen de Green Deal wisselen deelnemers informatie uit over bijvoorbeeld energiebesparing, afvalbeheer en het tegengaan van voedselverspilling. Alle deelnemers ondertekenen op 10 oktober de Green Deal. Hiermee beloven ze om samen zorg te gaan dragen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Verduurzaming

’s Heeren Loo werkt sinds 2016 actief aan verduurzaming. Met locaties door het hele land en 15.000 medewerkers is het de grootste zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Het startpunt was het in kaart brengen van onder meer de CO2-impact, het energieverbruik en de afvalproductie. In 2018 resulteerde dat in het ondertekenen van de zelfverklaring ISO 26000.

Bewustwording

’s Heeren Loo blijft energie steken in een grotere bewustwording bij cliënten en medewerkers. Eerder ging bijvoorbeeld een team met een ‘Ecobus’ langs de vestigingen om ledlampen, radiatorfolie en waterbesparende douchekoppen onder de aandacht te brengen. ’s Heeren Loo blijft aandacht vragen voor duurzaamheid in de dagelijkse praktijk. Het motto is: ‘We gaan niet meer doen. We gaan het anders doen!’

Gerelateerde items

Terug naar boven