's Heeren Loo ondertekent Green Deal 3.0

’s Heeren Loo wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Vandaar dat op 8 december Jan Fidder, namens de Raad van Bestuur, de nieuwe Green Deal ‘Samenwerken aan Duurzame Zorg’ (3.0) ondertekent. Deze nieuwe Green Deal is meer gericht op het behalen van resultaten en ‘t doen: de doelstellingen zijn concreter, de afspraken en de acties zijn helder geformuleerd. Ook is er aandacht voor preventie en kennis & bewustwording. Zo wordt de aandacht voor duurzame zorg binnen organisaties meer zichtbaar. ’s Heeren Loo neemt als grootste organisatie in de Verstandelijk Gehandicaptensector graag haar verantwoordelijkheid hierin.

De vijf doelen van de Green Deal Duurzame Zorg

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Klimaatverandering en milieuverontreiniging leiden tot steeds meer en andersoortige zorgvragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld infectieziekten en hittestress. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. Het is deze paradox die de zorg wil doorbreken. De zorgsector werkt daarom aan ‘duurzame zorg’. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Green Deal samen werken aan duurzame zorg. Deze Green Deal kent vijf doelen:

  1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers
  2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  3. CO2 -uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

 

Jan Fidder (RvB): "Het ondertekenen van de nieuwe Green Deal is voor 's Heeren Loo een logische stap. We zijn blij dat het bevorderen van de gezondheid van onze cliënten en medewerkers een belangrijke plek heeft gekregen. Deze deal is concreter en geeft daarmee nog meer richting. We zien er naar uit om samen met alle medeondertekenaars stappen te zetten om de zorg voor en met onze cliënten en medewerkers verder te verduurzamen"