’s Heeren Loo presenteert whitepaper ‘Zorgvastgoed en de gezonde leefomgeving’

Hoe creëer je als zorgorganisatie een leefomgeving die positief bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er wonen en werken? Die vraag staat centraal in de whitepaper ‘Zorgvastgoed en de gezonde leefomgeving’ die op initiatief van ’s Heeren Loo is uitgebracht. “Eén van de thema’s uit de Green Deal is de gezonde leef- en werkomgeving. Huisvesting speelt hierin een belangrijke rol. Daarom hebben we als ’s Heeren Loo het initiatief genomen om kennis en inspiratie uit te wisselen en zorgvastgoedprofessionals bij elkaar te brengen. We willen hiermee een beweging op gang brengen binnen de langdurige zorg”, vertelt Jan Peter Niezink, programmamanager Duurzaam ondernemen bij ’s Heeren Loo.

In de whitepaper wordt vanuit verschillende invalshoeken de visie op een gezonde leef- en werkomgeving weergegeven en het bevat tips & trics voor zorgorganisaties. Onder andere dr. Jolanda Maas en Prof. dr. Helianthe Kort leverden een bijdrage aan de uitgave. De whitepaper komt voort uit de inspiratiemiddag die ’s Heeren Loo op 11 oktober organiseerde voor vastgoedprofessionals van (langdurige) zorgorganisaties. Vanuit verschillende invalshoeken werd belicht wat je in het ontwerpen, ontwikkelen en inrichten van zorgvastgoed voor keuzes kunt maken die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Gezondheid

De inspiratiemiddag bestond uit een inhoudelijk plenair gedeelte waarin Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur van ’s Heeren Loo, vertelde over het belang van het onderwerp, Dr. Jolanda Maas over het belang van natuur voor de gezondheid van mensen en Prof. dr. Helianthe Kort over de invloed van de gebouwde omgeving op de gezondheid en het voorkomen van bouwgerelateerde klachten en ziekten. Vervolgens konden de deelnemers een keuze maken uit verschillende kennissessies die gehost werden door onder andere Koninklijke Visio en Ipse de Bruggen.

Download hier de whitepaper ‘Zorgvastgoed en de gezonde leefomgeving’. 

De whitepaper kwam tot stand met medewerking van Koninklijke Visio, Ipse de Bruggen, IVN Natuureducatie, Iris Bakker (Levenswerken), Caro van Dijk (Oostwest), dr. Jolanda Maas en prof. dr. Helianthe Kort.