’s Heeren Loo regio Zeeland terug naar regulier toezicht inspectie

In 2018 constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de cliënten in ’s Heeren Loo regio Zeeland (toen nog Arduin) risico’s liepen. De afgelopen maanden hebben medewerkers en teams hard gewerkt om de kwaliteit van zorg binnen ’s Heeren Loo regio Zeeland te verbeteren. Deze grote inzet, de verbeteringen die al zichtbaar zijn en de openheid waarmee we onze dillema’s delen, hebben er voor gezorgd dat de IGJ voldoende vertrouwen heeft in onze organisatie om over te gaan tot regulier toezicht.

Dat de IGJ geen intensief toezicht meer gaat uitoefenen, betekent niet dat we klaar zijn. Er is nog steeds veel te verbeteren, dit weet en ziet de IGJ ook. We gaan dan ook door met het uitvoeren van het plan van aanpak dat in 2019 is opgesteld. Met de overgang naar regulier toezicht wil de IGJ aangeven dat ze vertrouwen hebben in de manier waarop de organisatie de problemen aanpakt. De IGJ zag en ziet ook dat medewerkers vanuit hun hart zorgen voor de cliënten en dat er hard gewerkt wordt aan scholing en deskundigheidsbevordering.

Gerelateerde items

Terug naar boven