's Heeren Loo start met Augmented Reality in de zorg

Iemand gebruikt Augmented Reality

's Heeren Loo start met Augmented Reality (AR) om de toepasbaarheid ervan in de zorgverlening te toetsen. De pilots, in samenwerking met KPN ICT Consulting starten in twee regio's: in Noordwijk ligt de nadruk op het vanuit een arts op afstand ondersteunen van een verpleegkundige bij cliënten op een andere locatie, in Ermelo ligt de nadruk op de inzetbaarheid van AR voor coaching vanuit een gedragsdeskundige.

Wat is Augmented Reality (AR)?

Augmented Reality (AR) betekent letterlijk verrijkte werkelijkheid. Met een AR-bril wordt er extra, virtueel beeld toegevoegd aan de werkelijkheid. Zo verbindt AR de werkelijke wereld met de virtuele wereld.

Dit kan in de zorg goed gebruikt worden om direct contact te hebben met een coach die ziet wat je aan het doen bent. Het stelt de medewerker in staat om beide handen te gebruiken, en tegelijkertijd inzicht te hebben in het te gebruiken protocol of beelden te delen met de centrale medewerker. Met AR willen we dat de begeleiders/ verpleegkundigen meer ondersteunen in de praktijk. Met als doel de kwaliteit van leven van cliënten te verhogen.

Regio Ermelo

Voor 's Heeren Loo wordt de AR-bril in de regio Ermelo gebruikt door medewerkers die zorg verlenen aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. De gedragsdeskundige ondersteunt medewerker vanuit het centraal platform, waarbij naast reguliere ‘Skype’ diensten (spraak/beeld) ook opmerkingen kunnen worden meegezonden. Bijvoorbeeld bij het toepassen van een protocol. Denk hierbij aan een opmerking als: ‘LET OP: voor deze medicatie geldt dat een collega moet toetsen voor toediening’.

Regio Noordwijk

Voor de regio Noordwijk wordt de toepasbaarheid van AR getoetst bij het verlenen van medische zorg op afstand. De arts kan vanuit het centrale platform meekijken met de medewerker op locatie en samen de casus bespreken om tot een diagnose komen.
’s Heeren Loo werkt samen met KPN ICT Consulting vanuit de gedachte ‘Think big, Act small’. Door kleinschalig ervaring op te bouwen, kan vanaf 2019 meer Augmented Reality worden geïmplementeerd. Hierbij zijn verschillende toepassingen denkbaar, ook buiten de directe zorg. Denk aan een facilitair medewerker of iemand van ICT die mee kan kijken op een buitenlocatie.

Meer informatie

Meer weten, of heb je ideeën over toepassingen van Augmented Reality? Neem contact op met Martijn Schep (projectcoördinator AR) of Suzanne Verheijden (programmamanager innovatie).

Gerelateerde items

Terug naar boven