's Heeren Loo start nieuwe pilot trauma aanpak bij jongeren

Veel jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen die bij behandelcentrum ’s Heeren Loo Groot Emaus verblijven hebben een hechtingsstoornis en trauma’s. Daarom zet Advisium, het expertisecentrum van ’s Heeren Loo, voor de jongeren van Groot Emaus KIT op: Kortdurende Intensieve Traumabehandeling. “Deze vorm van behandeling staat binnen 's Heeren Loo bij deze doelgroep nog in de kinderschoenen, maar blijkt al bij de eerste pilot enorm effectief”, zegt Kim Visser, projectleider, GZ-psycholoog en EMDR-practitioner bij Groot Emaus.

KIT is een intensieve behandeling waarin jongeren met een lichte verstandelijke beperking en complexe trauma’s twee weken lang vier dagen per week aan hun trauma’s werken. Ze leren wat een trauma met je doet en hoe de behandeling werkt (psycho-educatie), verwerken hun trauma’s (middels EMDR en exposure therapie), en sporten tussendoor intensief om het brein in beweging te zetten en het hoofd leeg te maken.

Tweede pilot

Groot Emaus start deze week een tweede pilot Kortdurende Intensieve Traumabehandeling. Naar verwachting komt deze behandeling in 2022 in het standaard dienstenpakket van het behandelcentrum. In eerste instantie wordt het ingezet voor cliënten van ’s Heeren Loo Groot Emaus. Later kunnen ook andere jongeren met een lichte verstandelijk beperking en ernstige gedragsproblemen aangemeld worden.

In een stroomversnelling

Michael (uit privacy overwegingen is dit een fictieve naam) is een van de jongeren die heeft meegedaan aan de eerste pilot. Michael is een lange, stoer ogende jongen van 18 jaar. Hij heeft een lichte verstandelijke beperking, een hechtingsstoornis en meerdere trauma’s doordat hij als kind is verwaarloosd en seksueel misbruikt. Toen zijn moeder overleed, ging het helemaal mis. Zijn complexe problemen uitten zich in problematisch gedrag waardoor hij van instelling naar instelling ging. Na vele omzwervingen is hij terechtgekomen bij ’s Heeren Loo Groot Emaus in Ermelo.

Michael had geen afscheid willen nemen van zijn moeder. Om te ‘overleven’ en om maar niet aan haar te denken had Michael zijn gevoel als het ware uitgeschakeld. Dit leidde tot interne frustratie en uitte zich vervolgens in gedragsproblemen. Om Michaels impasse te doorbreken werd hij uitgenodigd voor de Kortdurende Intensieve Traumabehandeling.

Goed vangnet

Niet alleen Michael, maar ook de groepsleiding is zorgvuldig voorbereid om de nieuwe behandeling op te pakken. Want iedereen beseft dat het zwaar voor hem zou worden om met zijn trauma’s aan de slag te gaan. Hij moet zich gesteund en veilig voelen. Het team heeft er daarom voor gezorgd dat hij vaste en vertrouwde begeleiders heeft, die investeren in tijd en aandacht voor Michael.

Gaandeweg de behandeling zijn Michaels trauma’s veranderd in ‘gewone’ herinneringen. Binnen een week werd hij rustiger, ging hij steeds meer over zijn gevoel praten en had Michael zelfs geen herbelevingen meer. Toen zijn vaste begeleidster Bianca terugkwam van vakantie wist ze niet wat ze zag: “Michael is veel opener geworden. Echt een wereld van verschil!”, vertelt ze. Naderhand is ze met hem naar het graf van zijn moeder gegaan en dat deed hem goed. “Hij stond er als een volwassen kerel bij en kon het eindelijk een plekje geven.”

Succesfactor

De ervaring van de groepsleiding is dat de intensiteit van de behandeling maakt dat het werkt. Deze jongeren kunnen veel beter twee weken lang elke dag werken aan hun trauma dan af en toe een keer. Want nu móeten ze gaan. Bij de reguliere trauma behandeling die één keer per week is, zien we vaak dat cliënten niet op komen dagen en staan dagelijkse problemen de behandeling in de weg. De motivatie en inzet van Michael zijn de basis voor een succesvolle behandeling.

Bij Michael heeft deze vorm van traumabehandeling geleid tot een versnelling van zijn traject. Binnen een paar maanden na KIT is Michael begeleid op zichzelf gaan wonen. Begeleidster Bianca zegt vol overtuiging: “Er moet niet altijd alleen maar naar de centen worden gekeken. Door nú te investeren in de intensieve behandeling van Michael en jongeren met soortgelijke trauma's besparen we ons op de langere termijn veel geld.”

Groot Emaus

Groot Emaus is het behandelcentrum van ‘s Heeren Loo voor jongeren van 6 tot 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. De jongeren wonen hier tijdelijk, worden behandeld, gaan naar school en leren hun vrije tijd in te richten of op een goede manier te besteden. Naast de groepsbehandeling biedt Groot Emaus verschillende vormen van individuele diagnostiek en behandeling en ontwikkelen ze nieuw behandelaanbod voor hun doelgroep zoals KIT. Meer informatie over Groot Emaus vind je op onze website.

Laatste nieuws