Samen sterk voor mensen met een verstandelijke beperking; óók bij medicatiebeleid

Mensen met een beperking hebben recht op zorg op maat. 's Heeren Loo biedt deze zorg door heel Nederland. Zo'n 17.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een goed leven voor ongeveer 14.000 cliënten. We hebben daarnaast een uitgebreid netwerk van kennisexperts op diverse vakgebieden. Want krachten moet je bundelen. In de nieuwe druk van het ‘Handboek medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking’ schreef apotheker Paul Albers - één van die partners - een hoofdstuk over de bijdrage van de apotheker aan mensen met een verstandelijke beperking.

Medicatie binnen de sector verstandelijk gehandicapten (VG) kan complex zijn. Daarom werkt 's Heeren Loo in de Betuwe al ruim 25 jaar samen met Apotheek de Betuwe in Geldermalsen. “Het gaat veelal om kwetsbare mensen die zich moeilijk kunnen uiten, waardoor het lastig is om te toetsen op bijwerkingen en effecten”, vertelt apotheker Paul Albers. “Daarnaast hebben mensen met een beperking, vaker dan de algemene populatie, meerdere aandoeningen en worden daarom meerdere soorten medicijnen gecombineerd. Dat maakt dat medicatie binnen de VG-sector vaak een complexe puzzel is waar standaardrichtlijnen en protocollen niet voldoende zijn en maatwerk nodig is.”

Expertise

Albers is expert op het gebied van medicatie bij mensen met een beperking. Jaren geleden kwam hij in aanraking met een arts VG van 's Heeren Loo die vol passie vertelde over haar vakgebied en de vele uitdagingen. “Haar verhaal raakte mij. Toen heb ik de Masterclass farmacotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking gedaan. Met die keuze ben ik nog steeds blij, want het geeft mij dagelijks voldoening om iets wezenlijks te kunnen betekenen voor soms heel kwetsbare mensen.”

Samen sterk

Albers adviseert en verzorgt als apotheker medicatie voor de cliënten bij 's Heeren Loo in de regio en zet zijn expertise daarnaast ook in bij audits, bij vaccinaties en in de medicatiecommissie van 's Heeren Loo. Zo zet hij zich samen met professionals van 's Heeren Loo in voor (door)ontwikkeling van het medicatiebeleid.“Om de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk te laten zijn, is het belangrijk om krachten te bundelen”, zegt Chantal te Lintelo, manager bij ’s Heeren Loo. “Ons doel is om de best mogelijke zorg te bieden aan de cliënten. Dat doen wij door het bieden van begeleiding en behandeling thuis, op woon- of dagbestedingslocaties of in de poliklinieken. Maar dat doen we niet alleen. Naast de jarenlange samenwerking met Apotheek de Betuwe, werken we samen met andere externe experts”. Meer informatie over samenwerkingspartners.

Experts van de toekomst

Kennis en expertise moet je delen, vindt Albers, zodat we ons samen verder kunnen ontwikkelen op het gebied van kwaliteit in de gezondheidszorg. Daarom heeft hij meegeschreven aan het boek Handboek Medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Onlangs kwam de tweede druk uit bij uitgeverij Prelum. Albers schreef een hoofdstuk over farmacie in het algemeen en de bijdrage van de apotheker aan de VG-sector in het bijzonder. “Ik wil de studenten van nu, de professionals van de toekomst, ook kennis laten maken met de VG-sector. Ik ervaar het werken met mensen met mensen met een beperking als een verrijking. Dat gun ik de toekomstige generatie ook.”