Samen verder: complexe zorg en goed leven

Met genoegen presenteren wij u ons jaardocument 2019 ‘Samen verder’. Die titel is niet voor niets gekozen, want in alle lagen van de organisatie hebben we samengewerkt om de Koers 2018-2021 verder vorm te geven. Onze drie beloftes - goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie – zijn eigen gemaakt en omarmd. Dat zien we terug in hoe medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor de cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd en daarbij hun creativiteit en regelruimte gebruiken.

Wij zijn trots op al deze medewerkers. Nu, midden in de coronacrisis van 2020, is duidelijker dan ooit hoe hard en met hoeveel passie er wordt gewerkt voor onze cliënten en hun verwanten. U ziet het terug in de verhalen van cliënten, verwanten en medewerkers in dit jaardocument. Daarbij is samenwerking met verwanten een belangrijk aandachtspunt.

Complexe zorg en kennis

Het aantal cliënten met complexe zorgvragen zien we toenemen. Om te zorgen dat ook zij een goed leven hebben zijn gedegen kennis en expertise en een goede interdisciplinaire samenwerking onontbeerlijk. Voor deze doelgroepen zijn zorgprogramma’s en leerlijnen ontwikkeld, zo borgen we specifieke kennis. Vragen uit de praktijk worden met onze nieuwe kennisketens vertaald naar de wetenschap en de kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt toepasbaar voor de praktijk. De nieuw opgerichte ’s Heeren Loo Academie met een keur aan scholing stimuleert medewerkers zich te blijven ontwikkelen. En faciliteert zodat wij als lerende organisatie ons steeds weer vernieuwen en verbeteren.

Voldoende personeel

Ook wij hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat maakte 2019 een spannend jaar. Met diverse arbeidsmarktcampagnes en laagdrempelig solliciteren hebben we daar extra op ingezet. Belangrijk, want het inlenen van zorgpersoneel is duur. Het werven en houden van goed personeel blijft de komende jaren daarom een belangrijk aandachtspunt. Zo kunnen we zorgen voor continuïteit van zorg.

Een fijne woon- en werkomgeving

De afgelopen jaren hebben we veel woningen en werkruimtes gebouwd en gerenoveerd. Duurzaam bouwen was daarbij het uitgangspunt. De verhuizing van zo veel cliënten was bovendien een logistieke uitdaging. Het is mooi om te zien hoe blij cliënten zijn met hun studio en ruime gemeenschappelijke woonkamer. Ook medewerkers vinden het prettig werken in hun vernieuwde en nieuwe werkplekken.

Gerelateerde items

Terug naar boven