Samenwerken aan optimale ondersteuning voor leerlingen met complexe problematiek

's Heeren Loo en het Linie College, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Den Helder, werken sinds een paar jaar samen om zeer moeilijk lerende leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. De samenwerking is een succes, zowel voor leerlingen, docenten als begeleiders. Divera de Ruiter, begeleider bij het Linie College, vertelt ons hierover:

Doel: maximale zelfstandigheid

“Begeleiders van 's Heeren Loo werken nauw samen met docenten van het Liniecollege om een zo passend mogelijk onderwijstraject voor de leerlingen te creëren. Het gaat om zeer moeilijk lerende leerlingen, met een licht verstandelijke beperking en/of andere problematiek. Het doel is deze leerlingen te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Hiermee beperken we schooluitval.

Deze kinderen hebben vaak net wat meer begeleiding of medische zorg nodig, wat doorgaans niet of moeilijk door docenten kan worden geboden. Wij ondersteunen docenten waar nodig door leerlingen de begeleiding te bieden die zij op dat moment nodig hebben. Denk aan een time-out moment als een leerling overprikkeld is, of zorg voor een leerling met een epileptische aanval, zodat de docent de les kan vervolgen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Divera helpt een student

Nauwe samenwerking

De begeleiders van 's Heeren Loo hebben een vaste plek in de school, waardoor zij goed benaderbaar zijn voor zowel leerlingen als docenten. Ook lopen zij rond door de school en zijn op te roepen als er (medische) incidenten zijn waarbij ondersteuning nodig is.

Divera: “We lopen vaak door de gangen. Daardoor zijn we snel ter plekke als er iets aan de hand is of we worden opgepiept door de leerkrachten. Doordat wij dan de leerling kunnen opvangen en de nodige zorg bieden, ondersteunen we zowel de leerling als leerkracht. Er zijn ook mooie faciliteiten op school die ons daarbij helpen, zoals een snoezelruimte waar leerlingen tot rust kunnen komen als dat nodig is.”

Positieve impact

“We zien de positieve impact van de samenwerking op de leerlingen, de docenten en onszelf als begeleiders. Leerlingen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en docenten kunnen zich meer focussen op het lesgeven. En wij, de begeleiders, kunnen onze expertise optimaal inzetten en voelen ons echt gewaardeerd. Het is dus echt een win-win situatie. En dat blijft niet onopgemerkt. Inmiddels is ook een andere VSO-school in Den Helder geïnteresseerd om met ons samen te werken. Dat is mooi, want dan kunnen we nog meer leerlingen helpen zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen!”

Gerelateerde items