Samenwerking Bartiméus en 's Heeren Loo

Blinde dame en begeleider zitten aan de ontbijtafel

Bartiméus en 's Heeren Loo intensiveren vanaf vandaag hun samenwerking in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke én een visuele en/of auditieve beperking. Betere zorg en kwaliteit van leven is het belangrijkste doel. Jan Fidder, voorzitter raad van bestuur van ’s Heeren Loo en Jopie Nooren, voorzitter raad van bestuur van Bartiméus tekenden hiertoe een convenant.

Start in Ermelo

De samenwerking start op het woonzorgpark van 's Heeren Loo in Ermelo. Hier wonen zo'n 700 mensen met een verstandelijke beperking. Het hebben van een visuele en/of auditieve beperking is vaak een neveneffect van syndromen die mensen met een verstandelijke beperking kunnen hebben. Tegelijk is er bij mensen met een verstandelijke beperking ook een groot risico op onderdiagnostiek.

Doofblindheid

Jan Fidder: ‘Doofblindheid is bij mensen met een verstandelijke beperking niet altijd goed waarneembaar. Dit kan komen doordat zij zich niet altijd goed kunnen uiten, of omdat de omgeving het niet goed begrijpt. Specialistische kennis is hiervoor nodig en 's Heeren Loo en het expertisecentrum Doofblindheid van Bartiméus hebben deze kennis samen in huis.’

 Verstandelijke beperking en auditieve en/of visuele beperking

Voor mensen die een verstandelijke beperking combineren met een auditieve en/of visuele beperking, zijn de gevolgen voor hun eigen ontwikkeling groot. Dit komt omdat ze hun auditieve en/of visuele beperking niet kunnen compenseren met hun cognitieve vaardigheden. Jopie Nooren, voorzitter raad van bestuur van Bartimeus: ‘Wij kunnen bij de cliënten die bij 's Heeren Loo wonen onderzoek doen en onze kennis delen over zorg, inrichting van woningen en opleiding van medewerkers.

Beide organisaties zijn enthousiast over deze eerste samenwerking. In de komende maanden werken we uit op welke terreinen Bartiméus en 's Heeren Loo elkaar verder kunnen versterken.

Gerelateerde items

Terug naar boven