Samenwerking ’s Heeren Loo en Waternet verlengd

Sinds ruim een jaar werken cliënten van ’s Heeren Loo in de waterleidingduinen in Vogelenzang. Deze samenwerking verloopt naar tevredenheid van zowel de cliënten als Waternet. Daarom niets dan blije gezichten bij het ondertekenen van het nieuwe samenwerkingscontract.

Waternet sprong iets meer dan een jaar geleden in het diepe, door deze samenwerking aan te gaan. Deze jongeren hebben in hun leven vaak al veel meegemaakt en zijn daardoor beschadigd. Of de jongeren hebben psychische problematiek of een verstandelijke beperking, waardoor werken in een ‘normale’ omgeving vaak niet haalbaar is.

Werken in de natuur werkt helend

Dat ervaren de jongeren aan den lijve. Waar één van de cliënten voorheen in een andere werkomgeving slechts 1 of 2 uurtjes per week kon werken, lukt dat nu bijna een volle werkweek. En omdat er zoveel ruimte is, hebben de jongeren geen last van elkaar. Ze lopen elkaar letterlijk niet in de weg. Ze zitten ’s ochtends al ruim op tijd klaar in de bus, om naar de duinen te vertrekken.

“Een goed teken”, zegt Joop Hol, directeur van Woonzorgpark Willem van den Bergh, onderdeel van ’s Heeren Loo. “De motivatie komt uit de cliënt zelf, hij ziet dat zijn werk zin heeft en ertoe doet. Daarbij komt ook nog dat dit de baan met het beste uitzicht is. Herten, vossen, je ziet ze hier regelmatig.” Deelnemer Hamza: “Ik ben trots op dit werk en ik vind het ook heel fijn om hier te kunnen werken. Ik vind de natuur ook heel mooi!”

Waternet vindt het belangrijk om deze mensen verder te helpen. Ed Cousin, Afdelingshoofd Bron- en Natuurbeheer bij Waternet: “We krijgen soms vragen over wie deze jongelui zijn en wat ze voor ons doen. Als we uitleggen dat Waternet zich betrokken voelt bij deze kwetsbare doelgroep en dat wij hen op deze manier een kans geven, levert dat altijd begrip op. De werkzaamheden die zij uitvoeren zijn wisselend, van prullenbakken schoonhouden tot puin ruimen bij werkzaamheden aan de waterputten. Er is altijd wel een klus te doen.”

Gerelateerde items

Terug naar boven