Scoping review invloed omgevingsfactoren op Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

Welke invloed hebben omgevingsfactoren als materialen, licht, geluid, lucht en temperatuur op het gedrag van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag?

Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking is soms moeilijk te begrijpen. Jan (fictieve naam) wordt bijvoorbeeld onrustig van prikkels door geluid, maar ook geur en licht. Vooral als hij dit niet kan duiden. Wanneer spanning opbouwt kan hij zijn begeleiders krabben, knijpen en andere cliënten wegduwen. Zijn begeleider richt zich er dan op om zijn spanning te verminderen en het dagprogramma zoveel mogelijk door te laten gaan. Ook hierin speelt de omgeving een belangrijke rol. Bij Jan wordt een experiment gedaan met een ruimte waar beelden, geuren en geluiden uit de natuur zijn die hem ontspanning geven. Hoe de fysieke omgeving voor mensen zoals Jan kan bijdragen in het vervullen van behoeften en daarmee uitingen van moeilijk verstaanbaar gedrag kan verminderen is nog onvoldoende onderzocht.

Daarom is ’s Heeren Loo in samenwerking met Hogeschool Utrecht (lectoraat Technologie voor Zorginnovaties) een inventarisatie van de beschikbare wetenschappelijk kennis en literatuur (scoping review) gestart. Om te achterhalen wat er al bekend is over de invloed van materialen, licht, geluid, lucht en temperatuur (fysische factoren) op het gedrag van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het geeft inzicht en aanbevelingen. Daarnaast zal het overzicht van de resultaten zowel de wetenschap als ’s Heeren Loo handvatten geven voor vervolgprojecten en acties.

Opzet scoping review

De scoping review bestaat uit literatuuronderzoek en praktijkervaringen. Een expertpanel toetst de keuzes in het proces en de uitkomsten en vertaalt deze naar de doelgroep mensen met MVG. Bij het panel zijn onder andere professionals en ervaringsdeskundigen van ’s Heeren Loo betrokken en onderzoekers van de TU Eindhoven en Hogeschool Utrecht. De uitkomsten van de scoping review verschijnen later dit jaar en worden ook gedeeld met het Kennisplein Gehandicaptenzorg.

Betrokkenen en vragen

Vanuit de Hogeschool Utrecht zijn de onderzoekers dr.ir. Emelieke Huisman (projectleider), prof. dr. Helianthe Kort, dr. Sigrid Mueller-Schotte en Chanteal Huisman, MSc betrokken. Vanuit ’s Heeren Loo verlenen drs. Noëlle Sneep, drs. Kurt Joseph, drs. Linda van der Meij, drs. Moniek Huijs en drs. Marjolein Duits hun medewerking.

Voor vragen kun je terecht bij Chantal Huisman via chantal.huisman@hu.nl en 088 - 481 23 64.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van ZonMw vanuit het Programma Gewoon Bijzonder.

Gerelateerde items

Terug naar boven