Silvester neemt na ruim 20 jaar afscheid van de cliëntenraad

Silvester zijn visie op medezeggenschap is kristalhelder: “Praat niet over cliënten, maar praat met cliënten.” Deze maand neemt hij na ruim 20 jaar afscheid van de Regio Cliëntenraad van Noordwest-Nederland en de Centrale Cliëntenraad. Het is - met recht - het einde van een tijdperk. Samen met Silvester, collega's en mede-raadsleden blikken we terug op diverse termijnen van de voorzitter.

De stem van cliënten

De cliëntenraad oefent invloed uit op de zorg- en dienstverlening van 's Heeren Loo. Dat is belangrijk, want niemand weet beter wat cliënten goed vinden, of wat er anders moet, dan cliënten zelf. Silvester is inmiddels meer dan 20 jaar lid als voorzitter van de Regio Cliëntenraad (RCR) en tweede voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR). “Ik ben dat niet voor mijzelf,” benadrukt Silvester. “Ik ben raadslid omdat ik het heel belangrijk vind om te praten en op te komen voor mensen die dat zelf niet kunnen.” Toch stopt hij deze maand als raadslid bij de RCR en CCR. “Ik ben een maximaal aantal keer herkozen. Mijn termijn is op.”

Belangrijke partner van de regiodirecteur

De cliëntenraad is een belangrijke partner van de regiodirecteur. Deze moet de RCR om advies of instemming vragen rondom onderwerpen die cliënten aangaan. Dat gaan echter wel eens mis, vertelt Silvester. “Zo werd er eerder dit jaar een dagbestedingslokaal op 't Skagerrak gesloten om plaats te maken voor een sportzorglokaal. Dat was niet met de cliëntenraad besproken, dus floten we de vorige regiodirecteur terug. De directeur moet ons op tijd – 6 weken van tevoren – om advies aanvragen. Dat zijn de regels.” Als voorzitter van de RCR kan Silvester dan ook streng zijn. “Maar dat moet ook. En ze gaan er dan wel over nadenken: volgende keer moeten we het anders aanpakken.”

Meer cliëntmedezeggenschap

De cliëntenraad plaatst ook zelf belangrijke onderwerpen op de agenda van de regio. “Vooral de rol van medezeggenschap binnen 's Heeren Loo kwam veel ter sprake," vertelt Silvester. Hoe er binnen de organisatie met cliëntmedezeggenschap om wordt gegaan is tevens één van de grootste veranderingen die hij de in zijn tijd als raadslid heeft gezien. “Ik merk dat cliëntmedezeggenschap nu belangrijker gevonden wordt dan vroeger. Dat komt ook door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, die een aantal jaar geleden is aangenomen. Mensen weten ons beter te vinden en we worden steeds meer serieus genomen.”

Blik naar binnen én naar buiten

Behalve naar binnen, heeft Silvester zijn blik ook altijd nadrukkelijk naar buiten gericht. Zo was hij betrokken bij de opbouw van de relatie met verschillende burgemeesters van gemeente Schagen en bij contact vanuit 's Heeren Loo met (voormalig) ‘Minister van Gehandicaptenzaken’ Rick Brink. Ook de openstelling van 't Skagerrak als inclusief stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 komt uit zijn koker. “Dat vond iedereen wel mooi,” lacht hij. En zo was hij nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen binnen regio Noordwest-Nederland. “Ja. Ik heb best wel heel veel meegemaakt en gedaan,” beaamt hij.

"De vergadering is gesloten”

En nu zit zijn termijn er officieel op. “Ik heb met heel veel plezier aan de cliëntenraad deelgenomen en vond het leuk om andere mensen te leren kennen,” reflecteert Silvester. “Ik ben trots dat ik mijn stem heb laten horen. En met mijn stem die van alle cliënten. Ik wil 's Heeren Loo op het hart drukken om niet over cliënten te praten, maar met cliënten. En als jij vragen hebt voor de cliëntenraad, mail die dan naar ambtelijk secretaris Suzanne Oldenburg. Zo komt jouw vraag bij de cliëntenraad terecht.” Ten slotte heeft de voorzitter een advies voor zijn opvolger: “Neem dat waar ik goed in ben van mij over. En bouw verder waar ik gebleven ben. Dat was het wel. Ik heb mijn best gedaan en meer kan ik niet doen.”