Sluiting zwembad De Boei

Komende winter sluit het zwembad De Boei op Het Westerhonk. De directie van het woonzorgpark moest dit besluit nemen, omdat de exploitatiekosten niet langer op te brengen zijn.

’s Heeren Loo betreurt dat het zwembad moet sluiten, omdat het zwembad een belangrijke voorziening is voor de cliënten. Er zal samen met andere partijen (vertegenwoordigers van de cliëntenraad en de medewerkers van het sportteam) gekeken worden naar mogelijkheden om het gemis van het zwembad enigszins te compenseren.

Waarom gaat het zwembad dicht?


De kosten belopen in de honderdduizenden euro's per jaar. Alleen al de gasrekening bedraagt EUR 100.000 op jaarbasis. Dan het gebouw: dat stamt uit 1983 en is binnen enkele jaren toe aan een grootscheepse en kostbare renovatie. De gehandicaptenzorg heeft alle beschikbare middelen nodig voor het bieden van zorg.

Inventariseren van alternatieven


Het zwembad zal dit jaar zo lang mogelijk openblijven en in het najaar dicht gaan als de winter gaat beginnen en de energiekosten weer oplopen. In de komende maanden neemt ’s Heeren Loo de tijd om bij andere woonzorgparken te inventariseren welke alternatieven er zijn. In deze analyse betrekt de organisatie vertegenwoordigers van de cliëntenraad en de medewerkers van het sportteam. Prioriteit van ’s Heeren Loo is het verlenen van goede zorg. Alle aandacht richt zich op goed leven voor de cliënten en mooi werk voor de begeleiders.


Meer informatie en contact


Regiodirecteur Alex Stempels,

alex.stempels@sheerenloo.nl

Landelijke woordvoering: Pers,

088 037 07 77, 06 13 90 88 50

woordvoerder@sheerenloo.nl