Staatssecretaris van Ooijen bezoekt jeugddorp De Glind

Op woensdag 14 september bracht staatssecretaris Maarten van Ooijen een bezoek aan De Glind. Hij wilde tijdens dit bezoek inspiratie opdoen voor het streven van de regering om de jeugdzorg te hervormen. Het ministerie is op zoek naar alternatieven voor plaatsing in open of gesloten zorgsetting, ook als hoogcomplexe zorg nodig is.

De Glind is zo'n alternatief, ontwikkeld door zorgorganisaties Stichting Jeugddorp De Glind, Pluryn en 's Heeren Loo. In veel opzichten is De Glind gewoon een dorp – echter er wordt ook (complexe) zorg verleend. Er staan 25 gezinshuizen waar kinderen met complexe zorgvragen uit het hele land een thuis hebben. Daarnaast is er een school voor speciaal onderwijs en een divers aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen. 

De staatssecretaris nam een kijkje bij de muziekles, de sporthal en de soos waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Allemaal specifiek ingericht voor jongeren met een complexe zorg- of opvoedingsvraag. Doordat de vraag van deze jongeren centraal staat en er rekening wordt gehouden met de complexiteit van hun situatie, kunnen zij volop meedoen. Alles is erop gericht dat zij zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. 

Jeugddorp De Glind bestaat al meer dan 100 jaar. Kinderen worden sindsdien al in gezinshuizen opgevangen. Het streven om kinderen in een gezinsgerichte en veilige omgeving te laten opgroeien, sluit aan bij de transformatiedoelen die het ministerie binnen de jeugdzorg willen realiseren. Het biedt een alternatief voor plaatsing in een residentiële of zelfs gesloten groep, ook als hoogcomplexe zorg nodig is. Kinderen die in een lichtere setting niet goed uit de voeten kunnen, landen hier vaak wel goed omdat het dorp meer ondersteuning kan bieden dan binnen een op zichzelf staande zorglocatie mogelijk is. En zij kunnen ook langer blijven in plaats van een kortdurende opname. Als de jongeren 18 worden, zijn er mogelijkheden om ze te begeleiden naar de volwassenheid binnen de vertrouwde omgeving van het dorp. Zo is er een aantal tiny houses beschikbaar waar de jongeren met enige begeleiding kunnen wonen en kunnen toegroeien naar een zelfstandig en volwassen leven.

Van Ooijen: “Interessant om te zien hoe zorg in deze unieke setting van een jeugddorp eruitziet en georganiseerd is. Gezinshuizen zijn een mooie manier om kinderen die niet thuis kunnen wonen wel zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Ik bezocht er een die een blijvende indruk op mij heeft gemaakt. Maar vooral de voorzieningen daaromheen, gericht op vrijetijdsbesteding, maken hier het verschil. It takes a village to raise a child – dat maken ze hier in realiteit.”