Start onderzoek Marieke Leeflang: “Veilig en Sterk” na seksueel trauma

Marieke Leeflang, vaktherapeut bij ’s Heeren Loo, is gestart met haar promotieonderzoek '”Veilig en Sterk” na seksueel trauma’. Doel van het onderzoek: nagaan wat het effect is van de PMT-module ”Veilig en Sterk” op de klachten en doelen van cliënten met een LVB die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Seksueel misbruik heeft een negatieve invloed op de lichaamsbeleving van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Door het misbruik raakt het contact met het lichaam verstoord. En er ontstaan problemen met voelen, herkennen en reguleren van emoties. Het gevolg: mensen hebben moeite om hun eigen behoeften en grenzen binnen sociale relaties aan te geven. Om het contact met het eigen lichaam en met anderen weer te herstellen is “Veilig en Sterk” ontwikkeld; een PMT-module speciaal voor mensen met een LVB die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Het onderzoek

Marieke onderzoekt wat het effect is van de PMT-module “Veilig en Sterk”. In dit N=1 onderzoek rapporteren cliënten, begeleiders en naasten tijdens de hele behandeling over de klachten en doelen. Na afloop van de behandeling vindt er een interview plaats met de cliënt en het systeem. Daarin onderzoekt Marieke de kwaliteit en het effect van de behandeling.

Einddoel

Het doel is om te komen tot een goed onderzochte en toepasbare psychomotorische behandeling, gericht op de gevolgen van seksueel misbruik bij mensen met een LVB. De verwachting is dat de cliënten beter contact krijgen met hun lichaam, meer controle ervaren over hun spanning en emoties, en beter hun eigen grenzen kunnen aangeven. Het streven is om hiermee de kwaliteit en keuzes in het PMT-behandelaanbod voor LVB-cliënten te verbeteren. Zeker als het gaat om problemen op het gebied van lichaamsbeleving.

Samenwerking

Ervaringsdeskudigen met een LVB werken mee aan het onderzoek als co-onderzoeker. Daarnaast is er een klankbordgroep. Zij vertegenwoordigen verschillende professionals en naasten. Beide groepen kijken en denken mee om het onderzoek nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk.