Stichting Vrienden van de Willem van den Bergh opgeheven

Ruim 34 jaar heeft de stichting Vrienden van de Willem van den Bergh ervoor gezorgd dat er voor de cliënten van woonzorgpark Willem van den Bergh en Zuid-Holland veel mooie aankopen konden worden gedaan die niet uit zorggelden konden worden bekostigd. Aan het bestaan van de stichting komt nu helaas een einde.

De huidige bestuursleden voeren deze taak al vele jaren uit en kijkend naar de gemiddelde leeftijd van de leden het bestuur ligt deze boven de 70 jaar. Bovendien is er is geen zicht op opvolging van het bestuur. Het was op 17 juni 1988 dat de stichting werd opgericht. Directe aanleiding hiervoor was dat er regelmatig behoefte bleek te zijn aan materialen die niet gefinancierd konden worden vanuit zorggelden. Uit die behoefte is de stichting ontstaan. Met het vijfkoppige bestuur bestaande uit Herman Dijkland (vanaf de oprichting betrokken) Truus Hijkoop, Cees Hamburger, Leen Bijkerk en Dick van Vliet die er het meest recent bij kwam, is er in de afgelopen jaren ontzettend veel moois voor de cliënt gedaan. Vaak net iets extra’s dat de kwaliteit van leven van de cliënt ten goede komt. Waar cliënten plezier, ontspanning aan beleven en vaak ook materialen die bijdragen aan de vitaliteit van de cliënten.

Leen Bijkerk: “Voor de stichting is het belangrijk geweest om altijd een externe voorzitter in het bestuur te hebben met een groot netwerk. Zodat we makkelijk contact konden leggen met donateurs zoals serviceclubs en ondernemers. Ook verwanten zijn door de jaren heen trouwe donateurs gebleken. En regelmatig hebben we een grote nalatenschap mogen ontvangen die dan via ons ten goede kwam aan een duurzame besteding ten behoeve van cliënten.”

Bijdragen aan dromen van de cliënten

De stichting heeft gedurende haar bestaan vele mooie projecten gerealiseerd. Cees Hamburger werd ooit vanuit zijn rol als afdelingshoofd betrokken bij de stichting en werd ook na zijn pensionering gevraagd als bestuurslid. “We kochten speeltoestellen voor het buitenzwembad, er werden wandelpaden in het park aangelegd en we zetten ons in voor de komst van het treintje dat hier vroeger reed. Meer recentelijke projecten zijn onder andere delen van de inrichting van snoezeltheater Droomdal, een dj-set, een nieuw scherm, een camera en geluidsboxen voor het Berghjournaal. Ook uitleenartikelen voor de Speel-o-theek zoals beleef tv’s, duo fietsen en motomeds staan op onze afgevinkte projectenlijst.”

Leen Bijkerk: “We zijn altijd scherp geweest op de vraag: ‘Kan het niet vanuit zorggelden gefinancierd worden? En hebben veel cliënten er profijt van?’ Een aanvraag had een grote kans van slagen als beide vragen met ja konden worden beantwoord.” Een van de grote begunstigden van de Stichting Vrienden van Willem van den Bergh is de Speel-o-theek Speelbergh.

Medewerkster Tineke: “Wij zijn als Speel-o-theek heel blij geweest met alle giften van de stichting. Hierdoor hebben wij veel materialen kunnen aanschaffen waar veel cliënten gebruik van kunnen maken. De stichting heeft veel dromen waargemaakt. En heeft fantastisch werk gedaan!”

Geven kan nog steeds

De behoefte aan materialen die niet vanuit zorggelden kunnen worden bekostigd, blijft ook in de toekomst bestaan. Ondanks de opheffing van de stichting Vrienden van de Willem van den Bergh kunt u nog steeds uw donaties doen ten behoeve van de cliënten.

Je kunt dit doen door uw gift over te maken aan Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo op bankrekeningnummer NL84 FVLB 0226417069 onder vermelding van ‘bestemd voor cliënten van woonzorgpark Willem van den Bergh en/of regio Zuid-Holland'. (Je kunt zelf de regio of beide regio's kiezen aan wie je wilt geven.) Op deze manier komt jouw gift terecht bij de cliënten uit onze regio. Ook het cliëntfonds is een ANBI, uw gift is dus ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Op de foto een van de laatste donaties van Stichting Vrienden, een deel van de inrichting van Droomdal.