Therapie helpt je het gewone leven weer te ervaren

We willen mensen met een verstandelijke beperking het gewone leven laten ervaren. Zoveel mogelijk en elke dag. Maar soms lukt dat niet. Door een trauma bijvoorbeeld. Of angst, een laag zelfbeeld, boosheid of gedragsproblemen. Therapie helpt om deze problemen te laten verdwijnen of om mensen ermee om te leren gaan. Tijdens de Therapiedag op dinsdag 15 januari 2019 in Wekerom gaven we een inkijkje in de mogelijkheden van therapie.

Terugblik Therapiedag in Wekerom

Zo’n 120 mensen bezochten de Therapiedag in Wekerom. We maakten de stand van zaken op van therapie in de gehandicaptenzorg. Hoe staat het ervoor? En wat kan er allemaal? Er was een mix van interessante sprekers en de mogelijkheid om therapie actief te ervaren in de vorm van workshops. Het grootste deel van de therapievormen, individueel, in een groep of in het gezin, blijkt - met of zonder aanpassingen - als bouwsteen toepasbaar binnen de gehandicaptenzorg. Dat blijkt ook uit onderzoek. De aanwezigen werden uitgedaagd om vooral ook binnen de sector gehandicaptenzorg wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek nog verder op de kaart te zetten.

Afscheid van Tiny Goessens

Susan van Hooren gaf een lezing. Zij is hoogleraar en lector vaktherapie. Daarnaast waren er vooral bijdragen van collega’s van ’s Heeren Loo zelf. Daaruit blijkt maar weer hoeveel kennis we in huis hebben. Ook namen we afscheid van Tiny Goessens. Tiny is ruim 41 jaar als klinisch psycholoog, GZ psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut verbonden aan ’s Heeren Loo en heeft therapie mede op de kaart gezet. Zij kijkt tevreden terug op een mooi inhoudelijk programma.

Meer weten?

Wil je meer weten over therapie? Wij helpen je graag op weg. Bij ’s Heeren Loo werken ruim 900 specialisten. Waaronder therapeuten, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers. Zij werken bij ons expertisecentrum Advisium. Bij diagnose en behandeling lees je voor welke zorg en ondersteuning je terecht kun bij expertisecentrum Advisium.

Gerelateerde items

Terug naar boven