Toekomst mondzorg ’s Heeren Loo

De raad van bestuur van ’s Heeren Loo heeft besloten om de mondzorg in de regio’s Apeldoorn, Noordoost-Nederland, Ermelo, Gelderland Midden, Zuid en Noord-Holland uit te besteden. Dat betekent dat (een) externe partij(en) de mondzorg organiseren en uitvoeren.

Het kan zijn dat u hierover al heeft gehoord of gelezen. En dat u hierover vragen heeft. Op een aantal vragen geven we alvast antwoord:

 • Bij de uitbesteding willen we de zorg voor de cliënten laten zoals u gewend bent. Op dezelfde locaties en met dezelfde mensen. Een locatie die bijvoorbeeld narcosebehandeling geeft, blijft dat in de nieuwe situatie ook doen. En een locatie die veel werkt met picto’s, blijft dat doen.

 • In totaal werken er bij ’s Heeren Loo nu 20 mensen in loondienst. Deze tandartsen, mondhygiënisten, preventiemedewerkers en tandartsassistenten gaan over naar de externe partij. Zij gaan over met al hun rechten en plichten (met hun huidige arbeidsvoorwaarden). Er werken ook zzp-ers in de mondzorg bij ’s Heeren Loo. We vragen de externe partij om ook hen de kans te geven om mee te gaan. We hopen dus dat de mensen die er nu werken, voor onze cliënten willen blijven werken. Zodat er zo weinig mogelijk verandert.

 • De keuze heeft vooral te maken met de bedrijfsvoering van de mondzorg, het waarborgen van de continuïteit van de zorg en het bewaken van de kwaliteit. Mondzorg in onze sector is heel specialistisch en we zoeken juist een partner die dat helemaal in het pakket heeft. We verwachten dat uitbesteding een positief effect heeft op duurzame bedrijfsvoering.

 • We hadden een partij gevonden. Daarmee was een intentieverklaring getekend voor uitbesteding. Maar zij zijn tot de conclusie gekomen dat het plan voor uitbesteding voor hen niet haalbaar is op de manier zoals we die hebben beschreven. Bij dat besluit spelen vooral de financiën en organisatorische zaken een grote rol.

  Wij gebruikten de zomermaanden om na te denken over het vervolg en een passende vorm voor uitbesteding. In de zomer spraken we met verschillende mondzorgorganisaties. In die gesprekken was het doel van de uitbesteding nog steeds hetzelfde: nu en in de toekomst continuïteit en hoge kwaliteit van de mondzorg, waar mogelijk met dezelfde vertrouwde gezichten.

  Uit de gesprekken kwam onder andere Fresh Unieke Mondzorg (FUM) naar voren als een betrouwbare en ervaren partner. En inmiddels is duidelijk dat zij op korte termijn de mondzorg in de regio Zuid (Geldermalsen en Druten) over kunnen nemen. Als het nodig is, kunnen zij ook extra mondzorgmedewerkers inzetten.  Zoals opgenomen in het eisenpakket, verleent FUM de mondzorg in Zuid zoveel mogelijk zoals we gewend zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat de behandelruimtes hetzelfde blijven. 

  De medewerkers van ’s Heeren Loo zijn inmiddels geïnformeerd over de uitbesteding in Zuid. En de regio pakt de overgang verder op. Om te beginnen, komen er op korte termijn kennismakingsgesprekken tussen de mondzorgmedewerkers in de regio Zuid en FUM. Daarin is ruimte voor vragen en suggesties over en weer. En natuurlijk is er aandacht voor een soepele overgang voor alle betrokkenen én de cliënten.

  Ook voor de uitbesteding van de mondzorg in de andere regio’s voert de directie van Advisium gesprekken met mondzorgorganisaties. Daarbij betrekken zij de manager Advisium van de betreffende locatie. De uitbesteding wordt zo veel als mogelijk locatie voor locatie uitgerold.

 • Als we meer weten over de planning en de praktische gevolgen voor een regio, laten we dat weten aan de betrokkenen (cliënten, verwanten en medewerkers) in die betreffende regio.

 • We blijven mondzorg bieden zoals u van ons gewend bent. Er worden dus gewoon afspraken gemaakt voor controles en behandeling. En bij dezelfde mensen als u gewend bent. Voortgang van de zorg vinden we heel belangrijk! Als we meer weten over de uitbesteding, krijgt u daarover bericht.

 • De raad van bestuur nam in juni 2022 het voorgenomen besluit om de mondzorg uit te besteden. Daarna dienden zij een adviesvraag in bij de centrale cliëntenraad (CCR) en de centrale ondernemingsraad (COR). Deze gaven aan begrip te hebben voor uitbesteding. In februari 2023 nam de raad van bestuur het definitieve besluit om de mondzorg uit te besteden.

Tot slot en heeft u vragen?

We benadrukken nogmaals dat we op zoek zijn naar een goede en prettige partij. Zodat de huidige mondzorgmedewerkers samen met die partij verder kunnen bouwen aan mooie en goede mondzorg.

Als we meer informatie hebben, laten we dat weten. Heeft u naast deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met klantcontact.

Gerelateerde items