Twee nieuwe leden voor de raad van toezicht van ’s Heeren Loo

Op 9 oktober zijn twee nieuwe leden benoemd voor de raad van toezicht. Dit zijn Pauline Meurs en Monique Philippens. Zij zullen de plaats van Cordula Wagner en Simona Tiems in de raad overnemen. Zij treden af vanwege het aflopen van hun benoemingstermijn.

Monique Philippens volgt dit najaar Simona Tiems op

Vanaf 1 december 2023 neemt Monique Philippens zitting in de raad van toezicht, met als aandachtsgebieden innovatie & digitalisering. Monique heeft al 30 jaar een brede ervaring met het leiden van veranderingen in organisaties in diverse rollen (leidinggevende, crisismanager of veranderdeskundige) en in meerdere branches (ict&telecom, retail, zorgsector, verenigingen, afvalsector). Monique is op dit moment associate strategisch adviseur bij BeBright en is bij projecten in diverse zorgsectoren betrokken. Daarnaast was ze eerder programmamanager en co-auteur van programma en boek ‘Diagnose Transformatie, een toolbox voor grensverleggers in de zorg’. Monique heeft al geruime tijd ervaring als toezichthouder en geeft bij Ebbinge diverse leergangen en masterclasses ‘digitalisering en zorgtechnologie’ voor bestuurders en toezichthouders. 

Pauline Meurs volgt komend voorjaar Cordula Wagner op

Op 1 mei 2024 volgt Pauline Meurs Cordula Wagner op, met als aandachtsgebieden zorg & kwaliteit. Pauline is emeritus-hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was zij wetenschappelijk directeur van het mede door haar opgerichte Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast is Pauline toezichthouder bij diverse organisaties, in onder andere de geestelijke gezondheidszorg, het hoger onderwijs en de culturele sector. Van 2019 tot 2022 was ze voorzitter van de landelijke stuurgroep Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg.

Wanneer de beide nieuwe leden zijn gestart, bestaat de zevenhoofdige raad van toezicht verder uit David Jongen (voorzitter), Hans Amman, René van Dijk, George Jautze en Yvonne van Rooy. ‘s Heeren Loo is met bijna 14.000 cliënten en ruim 16.000 medewerkers de grootste organisatie op het gebied van begeleiding, behandeling en huisvesting aan mensen met een (verstandelijke) beperking.