Tweede digitale magazine Jaarplan Het Westerhonk en buitenlocaties

Dit is het tweede digitale magazine over onze plannen voor 2022. In dit magazine kun je lezen waarmee we dit kwartaal samen aan de slag gaan binnen onze beloftes:
· Goed leven voor cliënten waarin zij hun dromen waar kunnen maken.
· Mooi werk voor professionals waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen halen.
· Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te bewaken.

Met elkaar zijn we in onze regio onderweg in een groot verbetertraject. Ons jaarplan noemen we daarom ook wel het verbeterplan. Elke cliënt en elk team is anders. De precieze invulling kan daarom verschillen, maar de verbeteringen gelden voor ons allemaal. Het leven van cliënten en hun verwanten mooier maken, door goede verbinding in de driehoek en door reflecteren, leren en verbeteren. Mooi werk door mee te denken en mee te doen, de ruimte te pakken die er ligt. Bouwen aan een duurzaam gezonde organisatie met een goede balans voor iedereen. Dáár doen we het voor!

Elk kwartaal delen we een update over onze initiatieven, wensen en acties, verteld door cliënten en medewerkers. Deze keer zijn dat Irene, Anouk, Samina, Anneke, Louise, Raymond, Carin, Steven, Charlotte, Cheryl, Jaimy, Anja, Michael en Dennis.

Veel leesplezier: https://www.sheerenloo.nl/west...