Uitbreiding Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad van ’s Heeren Loo ziet toe op de kwaliteit en voortgang van de onderzoeksprojecten. Daarnaast adviseren de leden van de raad over het wetenschapsbeleid en de subsidieaanvragen. Zij beoordelen de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van die subsidieaanvragen voor onderzoek en toetsen deze aan de doelen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo.

Nieuw lid

De raad is onlangs uitgebreid met een vijfde lid: dr. Dederieke Maes-Festen, hoofd van de sectie Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC, Rotterdam. Met de uitbreiding is de raad sterker multidisciplinair samengesteld. Dat was wenselijk vanwege de toegenomen diversiteit van de aanvragen. De kennis en ervaring die Festen meeneemt is een waardevolle aanvulling voor de raad én voor ’s Heeren Loo!

Eind 2021 namen prof. dr. Thérèse van Amelsvoort (hoogleraar Transitiepsychiatrie Universiteit van Maastricht) en prof. dr. Carlo Leget (hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek Utrecht) al zitting in de raad.

Huidige samenstelling

De raad bestaat momenteel uit: