Uitluisteren in de nachtzorg

Uitluisteren in de nachtzorg

In het programma Nieuwsuur van 5 september 2017 uitten ouders hun zorg over de effecten van uitluisteren: "Is mijn kind veilig en wordt er snel en afdoende zorg verleend als dat 's nachts nodig is?" Wij begrijpen de bezorgdheid van ouders en familie. 's Heeren Loo zet domotica in om de kwaliteit van de zorg te vergroten. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met verwanten. 

Wat is uitluisteren?

Uitluisteren is een vorm van domotica. De inzet hiervan gebeurt altijd in overleg met de ouders, familie of wettelijke vertegenwoordigers. Het gebruik van domotica nemen we mee in het jaarlijkse gesprek over het ondersteuningsplan. Er zijn verschillende vormen van domotica, onder andere: akoestisch uitluisteren, camera, deurklinken die signaleren dat iemand de kamer verlaat, maar ook matjes die signaleren dat een cliënt een epileptische aanval krijgt. Echter, als een cliënt zelf in staat is om hulp te vragen via de telefoon, tablet of een noodknop, dan kiezen we liever daarvoor. We zetten de uitluisterdomotica in naar behoefte.

Preventieve functie

De afgelopen jaren hebben we ontdekt dat je met domotica sneller weet dat er in de nacht iets mis is en dus ook preventief sneller kan ingrijpen. Door uit te luisteren kun je juist fysiek nabij zijn op die momenten dat de cliënt het echt nodig heeft. Een aantal voorbeelden:

  • Vroeger moesten we bij een cliënt die onrustig was en kon gaan dwalen, de deur van de slaapkamer op slot doen. Dat hoeft niet meer. Door middel van een bewegingsmelder en een deursensor kan deze persoon door de woning worden gevolgd. Vaak gaat de cliënt zelf weer terug naar bed. Wanneer de cliënt lang uit bed is, komt de nachtdienst naar de woning om hem weer in bed te leggen.
  • Cliënten die soms epileptische aanvallen hebben, liggen op een speciaal matje en worden in de gaten gehouden door een camera. Zo signaleren we het direct als de cliënt een epileptische aanval heeft. In de directe zorg vinden wij het gebruik van domotica in de nachtzorg een goede aanvulling. Bij acute situaties vinden wij het gebruik van domotica in de nachtzorg een noodzaak.

Persoonlijke nabijheid blijft eerste keuze, zeker waar het kinderen of cliënten met een complexe zorgvraag betreft.

Wat doen we als het systeem kapot is?

Als de domotica om wat voor reden niet werkt hebben we een aantal noodscenario’s. Bij een stroomstoring gaat het noodaggregaat in werking. Als ook deze maatregel niet afdoende is, worden de medewerkers op hun privénummer gebeld en moeten zij direct naar een woning komen. Gedurende de nacht blijven zij dan als wakende wacht aanwezig. Hiermee gaan we door totdat de domotica weer werkt.

Soms ook slapende wacht

We luisteren uit in woningen:

  • Waar niemand aanwezig is, maar waar wel rondes worden gelopen.
  • In woningen met een slapende wacht.
  • In woningen met een wakende wacht.

Het gaat ons primair om de veiligheid van cliënten. Soms kiezen we om die reden voor een slaap- of waakwacht naast het uitluistersysteem. Er zijn kinderen die niet durven te gaan slapen als er ‘s nachts niemand is. Dit past ook bij een bepaalde ontwikkelingsleeftijd. Ook bij volwassen cliënten met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en getraumatiseerde cliënten kan dit het geval zijn. Of bij cliënten waarbij de behandeling ‘s nachts gewoon doorgaat. Ook bij enkele zeer ernstige epileptische cliënten kiezen we voor directe nabijheid in verband met het risico. We vullen het ‘s nachts uitluisteren dus soms aan met een medewerker in de woning.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Binnen ’s Heeren Loo zien we steeds meer dat er clusters van woningen komen die een wakende wacht hebben. Ook dan wordt er nog steeds uitgeluisterd omdat de wakende wacht niet alles direct ziet of hoort. Het voordeel van dit clustersysteem is dat het personeel de cliënten uit het cluster kennen en de cliënt de begeleider. Wij verwachten dat dit het model van de toekomst wordt.

Gerelateerde items

Terug naar boven