Werkgevers Servicepunt Holland Rijnland organiseert open ochtend op locatie Willem van den Bergh voor werkzoekenden uit de regio

Woensdag 12 oktober organiseerde brancheteam Zorg & Welzijn van Werkgeversservicepunt Holland Rijnland een open ochtend bij ’s Heeren Loo in Noordwijk. Door middel van drie workshops en een rondleiding maakten 21 werkzoekenden kennis met deze zorginstelling voor gehandicapten, de medewerkers, de cliënten en de verschillende mogelijkheden voor duurzame banen, die beschikbaar zijn bij ’s Heeren Loo, woonzorgpark Willem van den Bergh. Een mooi initiatief dat veel kansen biedt voor duurzame matches! 

’s Heeren Loo helpt mensen met lichte én ernstige verstandelijke beperking of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Zij zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking op een prettige manier kunnen wonen, werken of aan activiteiten deelnemen. Daarbij staan de wensen en behoeften van de cliënten centraal. ’s Heeren Loo kijkt naast de wensen ook naar de mogelijkheden van cliënten en stimuleren cliënten zich zoveel mogelijk te ontwikkelen. ’s Heeren Loo biedt de werkzoekenden boeiend werk en alle kans om te groeien in de richting die hun ligt. De organisatie is ontwikkelingsgericht en biedt mooie BBL trajecten, ook wel leerwerk trajecten, bijvoorbeeld voor de functie van begeleider in de gehandicaptenzorg. Er zijn ook ondersteunende functies beschikbaar zoals in de schoonmaak of de facilitaire dienstverlening. Kortom ’s Heeren Loo is een prachtige organisatie die veel te bieden heeft!

Sietske Kulk: "We hopen dat we tijdens deze ochtend het enthousiasme om op deze bijzondere werkplek te werken goed overgebracht hebben en dat we binnenkort een aantal van deze mensen als onze nieuwe collega mogen verwelkomen! Ben jij ook geïnteresseerd in een baan bij 's Heeren Loo? Neem dan contact met onze recruiters op!" 

Recruiters: 

Petra Vogels: 06 - 51 56 30 02
Sarah Teuns: 06 - 51 20 66 00
Ina Werkman: 06 - 52 53 81 42