''Het doel is om het restafval te verminderen naar 100 kg per cliënt in 2030''

Binnen de zorg is de afvalstroom groot. Bij ’s Heeren Loo is afval scheiden de norm en hiervoor zijn onlangs voor heel ’s Heeren Loo afvalscheidingsbakken aangeschaft, ook voor plastic. Vanwege het zo goed scheiden van het afval is de afvoerprocedure onder de loep genomen en gekeken naar hoe deze te verduurzamen.

De afvalbakken worden bij woonzorgpark Het Westerhonk sinds dit voorjaar afgehaald door medewerkers en cliënten van de ECO-Street, een dagbestedingslocatie van ’s Heeren Loo. De ECO-Street verwerkt de verschillende afvalstromen door middel van een afvalpers. Zo kunnen de volumes aanzienlijk verkleind worden. De perscontainer wordt vervolgens afgehaald door Renewi. Door het verlagen van deze volumes worden de vrachtwagenbewegingen aanzienlijk verminderd. Hierdoor wordt er minder CO2 uitgestoten wat bijdraagt aan verduurzaming.

Daarnaast wordt gewerkt aan het reduceren van afval. Programmamanager duurzaam ondernemen Jan Peter Niezink: “Het doel is om het restafval te verminderen naar 100 kg per cliënt in 2030. Preventief valt er nog veel te winnen. Ieder jaar doen we een afvalscan op onze locaties. We onderzoeken of niet gebruikte medicatie terug kan naar de apotheek, hoe we meer gebruik kunnen maken van onze interne marktplaats en zijn in gesprek met leveranciers die producten aan ons leveren. Alles om de hoeveelheid afval zo snel mogelijk omlaag te brengen.”

Gerelateerde items