Virtual Reality inzetten bij diagnostiek en behandeling. Wat vinden cliënten en professionals ervan?

Hoe ervaren Groot Emaus jongeren de inzet van VR in diagnostiek en behandeling? En wat vonden collega’s van werken met VR bij verschillende therapievormen? Dit waren de hoofdvragen van Jolanda Westera (GZ-psycholoog bij ’s Heeren Loo, Advisium, regio Groot Emaus) en Roel Kooijmans (Onderzoeker, Psycholoog en Regiebehandelaar bij Koraal) die onderzoek deden naar de bruikbaarheid van VR bij het meten van sociale informatieverwerkingsstrategieën van jongeren.

De antwoorden hierop zijn belangrijk om te weten. Hier mee kan worden beoordeeld wat de haalbaarheid en effectiviteit van VR is. Ook kan met deze informatie VR als behandel-tool worden doorontwikkeld.

Zowel de jongeren als de professionals bleken enthousiast over de mogelijkheden. De jongeren vinden VR motiverend, het helpt hen om zich in te leven in situaties en VR roept gemakkelijk emoties op. Een aantal van hen is kritisch over aspecten van de technologie. Ook professionals zien veel mogelijkheden, maar ze zien ook dat toepassingen nog niet helemaal toegesneden zijn op hun wensen voor behandeling. Uiteindelijk is de balans positief.

Conclusie: de inzet van Virtual Reality (VR) in de diagnostiek en behandeling van jongeren met een LVB is veelbelovend. Er zijn voldoende kansen om de komende tijd te blijven pionieren op dit vlak.

Wil je alle bevindingen van onderzoek lezen? Lees dan dit artikel op de website van het Kenniscentrum LVB.