Viveon zoekt deelnemers voor onderzoek naar digitaal contact

In coronatijd deed academische werkplaats Viveon onderzoek naar ‘Contact in coronatijd’. ’s Heeren Loo werkte mee aan dat onderzoek. Het leverde concrete tips op voor bewoners, verwanten, begeleiders en aanbevelingen voor managers zorg (zie www.digitaalopbezoek.nl).

Vervolgonderzoek

Er is nu een vervolgonderzoek, met de titel ‘Contact na coronatijd’. Het doel hiervan: nóg meer inzicht krijgen in het digitale contact op de woonlocaties voor mensen met een beperking.

Via online vragenlijsten halen de onderzoekers ervaringen, meningen en adviezen anoniem op bij bewoners van ’s Heeren loo, hun verwanten, begeleiders en managers zorg.

Daarnaast gaan zij kijken naar vermeldingen over digitaal contact (van 2016-2023) in de cliëntdossiers. Uiteraard alleen maar als er toestemming is gegeven voor onderzoek in het cliëntdossier.

Bent u cliënt, verwant, begeleider of manager zorg van een woning? Dan helpt u Viveon als u de vragenlijst invult! Uiteraard mogen cliënten hulp vragen bij het invullen!

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Eline Wagemaker, onderzoeker, via op 020-5982047 of contactnacoronatijd.fgb@vu.nl.

    Meedoen

    Voor elke doelgroep is een tekst gemaakt met een oproep om mee te doen aan het onderzoek en een aparte vragenlijst en een video. Bekijk de informatiebrief met vragenlijst en video voor: 

    We hopen op een goede respons op dit belangrijke onderwerp voor de binding tussen bewoners en hun netwerk! Fijn als u andere cliënten en verwanten vraagt om mee te doen!

    Het onderzoek is opgezet door de academische werkplaatsen Viveon, Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking en Academische Werkplaats EMB.