Vragenlijst ouders kinderen onder 16 jaar met extra zorgvraag

Vragenlijst ouders kinderen onder 16 jaar met extra zorgvraag

Het project Ouders in Evenwicht onderzoekt welke factoren de veerkracht en burn-out beïnvloeden bij ouders van een kind met extra zorgvraag. En ook: hoe vaak een burn-out bij hen voorkomt. Voor dit project zoeken we ouders die een vragenlijst in willen vullen. Help jij met zoeken?

Voor wie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een heel brede groep ouders van kinderen met een extra zorgvraag. Van de diagnose diabetes of kanker tot cerebrale parese, een amputatie of een ernstig verstandelijke beperking. Ook als je kind geen diagnose heeft, maar je je zorgen maakt over je kind, kan je meedoen.

Initiatiefnemers Ouders in Evenwicht is een project van Viveon (Academische Werkplaats ’s Heeren Loo - VU) en Ouderinzicht.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek leiden tot praktische handvaten voor de praktijk. Het eerste praktische handvat is een handreiking voor zorgprofessionals. Hierin staan tips voor de ondersteuning van een ouder die te veel op z'n bordje heeft. Meer informatie en bekijk de handreiking.

Vragenlijst invullen

Ken jij, of ben jij een ouder van een kind onder de 16 met een extra zorgvraag? Fijn als je de vragenlijst invult, of de link doorstuurt! Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.